Spännande centersamarbete i Polen

Det händer mycket intressant i politiken i vårt grannland söder om Östersjön, Polen, vilket våra medier sällan uppmärksammar. Ett på många sätt avgörande val till det polska parlamentet, sejmen väntar under hösten, ett val som i hög grad handlar om rättsstatens – och därmed demokratins – fulla återupprättande. Något som kräver att den demokratiska oppositionen får väljarnas stöd att överta makten från det högerauktoritära partiet PiS (”Lag och rättvisa”).

Nyligen kom de två centerpartierna PSL och Polska2050 överens om att gemensamt möta väljarna i valet i en allians. Blir samarbetet framgångsrikt kan det bli avgörande för att bryta PiS-regeringens styre. Intressant är att Polens äldsta centerparti det agrardemokratiska PSL, grundat 1895, och landets nyaste centerparti, det endast ett par år gamla Polska2050, kunnat enas om ett gemensamt program. Samarbetet är en koalition mellan den äldsta och den yngsta politiska rörelsen i Polen.

Bild: Polens äldsta parti PSL och gått i valallians med Polens yngsta parti Polska2050. Men båda är gröna centerpartier, en ”tredje kraft”, och har funnit att man tillsammans kan bli starkare än var för sig.  På bilden de båda partiordförandena Kosiniak-Kamysz och Holownia.

Uppenbarligen har de båda partiordförandena Wladyslaw Kosniak-Kamysz och Szymon Holownia har funnit varandra under de långvariga förhandlingarna under våren. Även om man går till val på gemensamma listor understryks att partierna inte kommer att slås samman. Det har också funnits kritiska röster inom båda partierna, som argumenterat emot det nära samarbetet. Vi får hoppas att deras varningar inte har någon allvarlig grund.

Tidigare har det diskuterats att hela den demokratiska oppositionen, där även det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) med Donald Tusk i ledningen och vänsterpartiet Lewica ingår, skulle gå till val med gemensamma listor för att med full kraft kunna utmana PiS (”Lag och rättvisa”). Om detta skulle vara en framgångsrik strategi har det funnits olika uppfattningar om. Centerpartierna har inte känt sig helt bekväma med att riskera att hamna i skuggan av Medborgarplattformen och har alltså nu enats om en valallians, en ”tredje väg” som man uttrycker saken.

PSL och Polska2050 uttrycker att de självfallet vill samarbeta med övriga demokratiska partier i en ny regering om man tillsammans vinner majoritet i sejmen. Donald Tusk har dessutom önskat den nya valalliansen framgång, vilket visar att samarbetet mellan de demokratiska partierna kan fortsätta, samtidigt som väljarna får flera alternativ att välja mellan. Förhoppningsvis är detta en klok och framgångsrik strategi. Målsättningen är att bilda en bred, demokratisk regering efter höstens val.

I det gemensamma valprogrammet mellan PSL och Polska2050 har jag kunnat läsa ut bland annat följande:

  • Respekten för rättsstaten och de grundläggande mänskliga, medborgerliga rättigheterna ska återupprättas
  • Offentliga medier, public service, ska åter göras partipolitiskt obundna
  • Satsningar på en grön omställning som säkerställer ren el från sol, vind och biogas. Särskilda insatser för mindre kraftverk i kommunerna för trygghet och energioberoende.
  • Särskilda insatser för lokalsamhällena, inte minst på landsbygden, för att underlätta för familjer och mindre företag att bo och verka i hela landet
  • Stöd till jordbruket, inklusive ekologisk odling, för att säkerställa tillgången på mat
  • Stöd till småföretag och reglering av sjukförsäkringen
  • Förenkling av skattesystemet och avbyråkratisering av ekonomin
  • Ökad säkerhet för kvinnorna genom att förändra de negativa effekterna av abortförbudet enligt författningsdomstolens beslut 2020. En folkomröstning i abortfrågan bör genomföras. ”Varken biskopar eller politiker ska bestämma.”

Klart är att mycket i mittenpolitiken bygger på miljöansvar, decentralisering och utveckling av hela landet. Samma grundläggande begrepp som de nordiska centerpartierna bygger på.

Bilden: PSL är inte bara Polens äldsta parti utan även det äldsta gröna, agrardemokratiska partiet i Europa. Partiet bildades 1895 och var först med att använda fyrklövern och den gröna fanan som symboler. Här en fana från 1905, innan de nordiska centerpartierna hade grundats.

Det finns goda skäl att följa hur politiken utvecklas i Polen de närmaste månaderna. Den demokratiska oppositionen har ganska goda möjligheter att bryta den högerauktoritära utvecklingen i landet. Samtidigt ska man vara medveten om att regimen har skaffat sig kontroll över en stor del av medierna, vilket kan försvåra en verkligt demokratisk valrörelse.

För närvarande ser opinionsläget ut ungefär på följande sätt. PiS och dess närmaste samarbetsrörelser har stöd från ungefär 35 procent av väljarna, Medborgarplattformen (PO) och dess samarbetspartier mellan 25 och 30 procent, centerkoalitionen PSL-Polska2050 kring 15 procent och vänstern Lewica 8 – 10 procent. Man ska också vara medveten om att ytterhögerpartiet Konfederationen, ännu närmar sig 10 procent. Det finns en risk för att PiS kan regera vidare med stöd från detta extrema parti.

Dessutom är det väl känt att det ofta går fort i polsk politik. Nya partier kan dyka upp och snabbt få stöd, men försvinna lika snabbt. Det enda parti som har haft mandat i parlamentet/sejmen sedan demokratin återupprättades 1990 är det gröna centerpartiet PSL. Vi får hoppas att centerpartiernas samarbete ökar förutsättningarna för att de demokratiska krafterna får tillräckligt stöd för att bilda en ny regering i Warszawa i höst.

Bilden: Själv har jag följt PSL hela tiden sedan partiet återupprättades som självständig kraft kring 1990. Här ses jag tillsammans med partiordföranden Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vid förra valet till sejmen, 2019.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *