Offensiv för Jämtland och inlandet

Snart är det val och jag har beslutat att Skärmavbild 2013-11-29 kl. 15.20.00ännu en gång kandidera till Sveriges riksdag. Det starka stödet i medlemsomröstningen bland centerpartisterna i Jämtlands län inspirerar naturligtvis också. Vid nomineringsstämman i Trångsviken nyligen placerades jag på tredje plats på listan. Här berättar jag kortfattat om vad jag vill arbeta med om väljarna vill ge mig förtroende att företräda länet i riksdagen.

Det finns glädjande tecken på att landsbygdsfrågorna kommer att få ett större utrymme i den kommande valrörelsen än på många år. Från olika håll understryks vikten av att hela Sverige ska kunna leva. Kanske till och med insikten sprider sig om att koncentration till Stockholm varken gynnar huvudstaden eller landet i övrigt.

Som centergrön decentralist ser jag dessa tecken som hoppingivande. Men det gäller att agera för att åstadkomma konkreta resultat. Därför har jag beslutat att kandidera till riksdagen. Det starka stöd jag fick i den medlemsomröstning som Centerpartiet genomförde inför nomineringsstämman inspirerar dessutom.

Jämtlands län behöver starka företrädare i Sveriges riksdag. Efter att 2002 – 2006 haft väljarnas uppdrag att företräda länet i parlamentet har jag arbetat vidare med utvecklings- och rättvisefrågorna, bland annat inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och Norrlandsförbundet. Jag har också sysslat med utredningsarbete, för närvarande Jaktlagsutredningen. Jag känner mig nu väl förberedd att åter företräda länet om väljarna så vill.

Inspiration hämtar jag främst från Norges framgångsrika distriktspolitik. Även om också grannlandet i väster påverkas av den globala urbaniseringstrenden klarar man av att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveckling. Hela landet tas i bruk. Viktiga delar av distriktspolitiken kan med fördel överföras till vår sida av gränsen. Jag kommer särskilt att driva följande frågor inför valet – och i riksdagen om jag blir vald:

1.     Del av vattenkraftens värdeskapning till berörda kommuner/regioner

Enklast kan detta lösas genom att fastighetsskatten på vattenkraft (och vindkraft) regionaliseras, ett krav som centerstämman ställde sig bakom.

2.     Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter

En generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna från Torsby till Kiruna vore ett effektivt sätt att stärka Jämtlands län och övriga inlandet.

3.     Omlokalisering av statlig verksamhet

Statliga jobb bör omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet för att stärka de lokala arbetsmarknaderna.

4.     Avskrivning av studieskulder för de som bosätter sig i glesbefolkade regioner

På så sätt minskas behovet av stafettläkare och andra dyrbara lösningar.

5.     Mineralavgift för att stärka kommuner/regioner med naturresurserna

En rättmätig del av värdena av de naturresurser som tas fram bör medverka till att stärka de bygder där produktionen sker.

Av stor betydelse är självfallet även att Sverige för en småföretagarvänlig politik för ökad sysselsättning. Jag vill understryka vikten av de gröna näringarna. Sverige ska ta vara på de goda möjligheterna att producera bra mat på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska exportera minst lika mycket livsmedel som vi importerar.

All politik ska vara miljömässigt hållbar. Därför är det av största betydelse att politiken genomsyras av grönt, decentralistiskt tänkande. Ett starkt stöd för Centerpartiet är det bästa sättet att åstadkomma en sådan utveckling.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun och riksdagskandidat

 

 

Ett svar på ”Offensiv för Jämtland och inlandet

  1. Ja! Efter att ha arbetat tillsammans med Håkan i fyra år i Krokomscentern är det få så seriösa som jag har mött. Håkan arbetar dygnet runt med allt från rikstäckande frågor till praktiska frågor på markplanet och inspirerar oss i alla lägen. Våra kretsstyrelse-möten har blivit ett måste för mig. Efter ett kretsstyrelsemöte är jag alltid inspirerad och inte trött, trots fulla arbetsdagar. Detta är Håkans förtjänst!!!!!! Jag blev lite förvånad att Håkan sattes som trea på centerriksdagslistan då han var hack ihäl med ettan. Tvåan hade inte alls samma förtroende. SÅ RÖSTA HÅKAN när det är dags. Någon mer kompetent finns inte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *