Tillsätt även en nordisk coronakommission!

En coronakommission ska tillsättas före sommaren. Det har även statsminister Stefan Löfvén motvilligt gått med på. Han hade knappast något val eftersom det finns en riksdagsmajoritet för en kommission. Och visst är det viktigt att inte vänta med att dra slutsatser.

Pandemin pågår och utvecklingen framöver går att påverka även om vi inte vet om det kommer nya smittvågor framöver. Vad fungerar bra i den svenska strategin och vad fungerar mindre bra? Statsepidemiologen Anders Tegnell är något självkritisk och ser en ”förbättringspotential” i den svenska strategin även om han fortfarande hävdar att den är bra.

En svensk coronakommisstion är viktig och behövs så snart som möjligt, men samtidigt bör även en nordisk kommission i någon form bli verklighet. Vi kan konstatera det tyvärr inte fanns någon beredskap, än mindre någon samordning mellan de nordiska länderna, när pandemin slog till. Varje land agerade för sig trots statsministrarnas vackra ord om att Norden ska bli ”världens mest hållbara och integrerade region”. Vid kommande kriser måste vi ha en beredskap och kunna samarbeta.

Den fria rörligheten som funnits sedan länderna enades om en gemensam passunion 1952 fungerar inte idag. Gränserna är stängda. Frågan är när de öppnas igen. Såväl Norge som Danmark och Finland ser med misstänksamhet mot Sverige och överväger att hålla gränserna stängda för svenskar när de öppnar för andra. Orsaken är att dödstalet är långt större än i grannländerna. Idag, 3 juni, har 4542 personer avlidit i Sverige på grund av covid19 samtidigt som motsvarande siffra för Norge är 237. Misstänksamheten är därför högst begriplig även om ingen hänsyn tas till att smittspridningen varierar kraftigt i olika delar av Sverige.

”Prata med varandra – och öppna gränserna!” manade tre tidigare nordiska ministrar, Sven-Erik Bucht, Bertel Haarder och Kimmo Sasi i Aftonbladet 30 maj och det är lätt att instämma. De sitter i Gränshinderrådet, tillsatt av de nordiska regeringarna, i syfte att ”befrämja den fria rörligheten”. Ministrarna konstaterar att målet om ett integrerat Norden riskerar att haverera ”om regeringarna inte i ökad grad börjar prata med varandra och även tar hänsyn till de som lever och verkar i de nordiska gränsregionerna.”

Att norska hemvärnsmän bevakar gränsen mellan Tröndelag och Jämtland och att Finland har satt upp ett kravallstaket över det gemensamma torget i Haparanda/Torneå, ”världens fredligaste gräns”, är illa. Särskilt som smittspridningen inte varierar särskilt mycket i gränsområdena. Bucht, Haarder och Sasi manar regeringarna att öppna gränserna. Gränsområdena drabbas hårt av de stängda gränserna.

Hursomhelst är det av stor vikt att de nordiska länderna talar med varandra för att återupprätta förtroendet och för att bygga upp en gemensam beredskap och samordna resurser och strategier för framtiden.
Det är bra att en svensk coronakommission tillsätts, men vi behöver även en nordisk kommission!

Håkan Larsson, Rödön
ledamot (c) regionfullmäktige Jämtland Härjedalen och medlem i Föreningen Norden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *