Det finns ingen miljövänlig uranbrytning

Moderaterna i Berg försöker inbilla sig själva och andra att det går att bryta uran på ett miljövänligt sätt. Det är inte sant, särskilt inte om brytningen skulle ske i alunskiffret i Oviken, där det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals hävda att de har funnit stora urantillgångar.

Jag beklagar att Moderaterna – och tidigare Folkpartiet – i Berg inte inser att ett Uranmoderatgigantiskt dagbrott av den typ som CPM skisserar vore ett oerhört ingrepp i kulturmiljön nära Storsjöns strand. Enorma avfallsmängder skulle bildas – uranhalten är mycket låg – och att Storsjön skulle förorenas är det knappast minsta tvekan om.

Det är viktigt att diskussionen fortsätter och att arbetet mot uranbrytning – och uranjakt överhuvudtaget – fortsätter. Att m och fp utan grund börjar tala om att det skulle gå att bryta uran på ett miljövänligt sätt är ett bevis för detta. Jag ska göra vad jag kan för att bidra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *