Bra Linda och Övertorneå

Trots fiaskobygget i Olkiluoto har Finland öppnat för två nya kärnkraftsreaktorer. Den ena kan komma att ligga i Simo, bara några mil från Haparanda och svenska gränsen. Ett kärnkraftverk är i sig en mycket riskabel verksamhet, en reaktor i Bottniska viken har dessutom särskilda konsekvenser.

Ett frågetecken är gäller exempelvis vad som skulle hända med vildlaxen på väg till Torneälven och Kalixälven, Östersjöns största vildlaxälvar. Dessa laxar vandrar i stor utsträckning strax utanför den tilltänkta lokaliseringen i Simo. Att denna vandring påverkas av stora varmvattenutsläpp är det knappast någon tvekan om.

Mot den här bakgrunden är det bra att Övertorneå med kommunalrådet Linda Ylivainio i spetsen pekar på detta. Linda konstaterar i Ekot att man inte har fått några tillfredsställande svar när det gäller vildlaxen och andra miljökonsekvenser av en kärnkraftsetablering i Bottenviken. Det är bra att Övertorneå ifrågasätter kärnkraftsetableringen, men beklagligt att övriga kommuner uppenbarligen inte har reagerat.

Förnybar energi och energieffektivisering är den långsiktigt hållbara energivägen, både för Sverige och Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *