Växtkraft i Krokom

Befolkningen i Jämtlands län fortsätter att minska, i år med 211 personer till strax över 126 000 personer. Bland länets kommuner är det endast Krokom (+ 43 personer) och Östersund (+ 5 personer) som ökar.

För Krokom är siffran förhållandevis positiv. Kommunen har kunnat erbjuda bra boendemiljöer och bra service när det gäller skola och omsorg. Därför har fler, inte minst barnfamiljer, valt att bosätta sig i kommunen. Arbetet för att utveckla hela Krokoms vidsträckta kommun går vidare under parollen Vi gör plats för växtkraft.

För Jämtlands län i stort är det förstås allvarligt att befolkningen fortsätter att minska – och för hela Sverige är det allvarligt att befolkningskoncentrationen till storstadsområdena, främst Stockholm, fortsätter i oförminskad takt. Det bästa för landet är om alla regioner kan utvecklas på ett balanserat och positivt sätt. Flyttströmmarna behöver vändas för att reparera demografin efter decennier av befolkningskoncentration. Då kan parollen stad och land – hand i hand får en verklig innebörd.

Det är hög till för en offensivt politik för regional utveckling i hela landet. Alla delar av landet bör få förutsättningar för utveckling och tillväxt genom en politik för företagande och sysselsättning. Här behöver Centerpartiet, det decentralistiska partiet höja sin profil. Det handlar inte minst om att offensivt och med kraft i regering och riksdag driva traditionella centerfrågor som:

– förbättra infrastrukturen i alla delar av landet – väg, järnväg, bredband

– garantera statlig service i alla delar av landet

– decentralisera skattebaser från staten till regioner och kommuner. Börja med att överföra fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar från staten till berörda kommuner och regioner. (I alla andra jämförbara länder – Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Österrike etc – går fastighetsskatten på vattenkraft till kommuner och/eller regioner)

– differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt (ett mycket effektivt verktyg i Norges framgångsrika distriktspolitik – och godkänns av EU för regioner med åtta invånare eller färre per kvadratkilometer

– omlokalisera statlig verksamhet från Stockholmsregionen till övriga landet för att stärka de regionala arbetsmarknaderna

Med en politik med denna inriktning – som för övrigt på många sätt påminner om Norges effektiva distriktspolitik för att hålla hela landet levande – skulle inte minst fördelarna med att leva och bo i norra Sveriges inland kunna tas till vara. Här finns en bra livsmiljö och gott om plats för fler. Det är dags att ge förutsättningar för att dessa fördelar ska kunna tas till vara på bästa sätt.

3 svar på ”Växtkraft i Krokom

 1. Nej, tack till att myndighetslokaliseringar blir brickor i regionalpolitiken. Det har provats förr, ofta med dåliga resultat. Jag tänker främst på huvudkontoren för myndigheterna, där med inte sagt att man kan titta över de lokala kontoren och öka kontakten med medborgarna… Den lokala arbetsmarknaden bör i första hand bygga på privata småföretag och dylikt.
  Dina andra förslag kan vara intressanta dock.

 2. Hej Henrik!
  Glädjande att du tycker mina förslag – förutom omlokalisering av myndigheter – är intressanta. Det krävs åtgärder för att ge alla delar av landet någorlunda likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt.
  Vad gäller omlokalisering av myndigheter har många visat sig fungera väl även om det finns undantag. Det finns inget egenintresse i att statliga myndigheter och bolag ska vara koncentrerade till Stockholmsregionen. Att myndigheter lokaliseras till olika orter i landet medverkar utan tvekan till att bredda arbetsmarknaderna. Det kan vi se i Jämtland (Östersundsområdet), liksom i Dalarna (Borlänge) och Småland (Jönköping). Att det finns kvalificerade arbeten inom myndigheterna underlättar också det privata näringslivets rekrytering av kompetens. Detta eftersom det ofta är två personer som behöver arbete vid en flytt. Någon motsättning mellan omlokalisering av statliga jobb och satsning på privat företagsamhet finns inte, de kompletterar i stället varandra.

 3. Tack för ditt svar.
  Jag menar inte att alla myndigheter alltid måste vara lokaliserade till Stockholm. Det som jag däremot mycket starkt tycker är att myndigheterna bör vara lokaliserade efter behovet hos myndigheten. Myndighetens främsta mål/inriktning bör vara att serva medborgarnas så bra som möjligt. För detta krävs bra personal.
  Trafikverket eller Vägverket har vad jag förstår svårt att rekrytera de bästa medarbetarna till Borlänge. Lösningen där har i många fall varit att låta många medarbetare sitta på andra orter som t ex i Stockholm/Solna. Med postadressen i Borlänge.
  Vidare borde givetvis Jordbruksverket i Jönköping legat i Skåne. Det är ändå där aktörerna framförallt finns inom jordbrukssektorn.
  Däremot kan det vara helt rätt att placera callcenter för myndigheter i glesbygd som t ex Strömsund eller Kiruna.
  Men inte myndigheter som kräver ett stora nätverk med fysiska möten som t ex Konsumentverkets flytt till Karlstad. Katastrof för Sverige.
  Det finns massor med exempel på detta.
  Det är för mycket regionalpolitik när det kommer till valet av lokaliseringsort av de svenska myndigheterna och för lite hänsyn till medborgarnas intresse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *