När medborgarna glömdes bort…

Kommentar till Socialdemokraternas beslut att säga ja till Stornorrland innan det ens finns ett beslut och innan frågan har diskuterats och förankrats bland länsborna.Håkan maj -14-webb

Farhågorna besannades och Socialdemokraterna i länet tog ställning för att Jämtland Härjedalen ska inordnas i en storregion som täcker halva Sveriges yta. Detta beslut tas trots att det inte ens finns något regeringsförslag, än mindre riksdagsbeslut, om att storregioner ska bildas.

Planen verkar vara att genom ett enda riksdagsbeslut nästa år ställa väljarna inför fullbordat faktum. Landet ska delas in i sex storregioner utan att frågan vare sig prövas i ett val eller i en folkomröstning. I norr är det tydligen särskilt bråttom. I dagarna tänker man inleda förhandlingar om ett Stornorrland för att kunna starta verksamheten 2019. Utan formella beslut och utan ambition att lyssna till de som berörs, medborgarna.

Under de senaste veckorna har jag diskuterat regionfrågan med många länsbor och kan konstatera att förespråkarna för att Jämtland Härjedalen ska inordnas i en jätteregion är få. Inte ens när jag besökte Socialdemokraternas öppna möte i regionfrågan i Krokom mötte jag någon entusiasm. Snarare tvärtom.

Tyvärr verkar Socialdemokraterna i vårt län (förutom i Härjedalen) ha lagt sig platt för centrala påbud och utgår från att indelningen av storregioner är huggen i sten. På annat sätt är det svårt att tolka vad man skriver i sitt informationsblad ”Storregion – lösningen?”. Där skriver man att region Jämtland Härjedalen har att välja mellan att säga ja nu eller ”stå utanför och anslutas 2023 i en färdig region”. Men snälla nån, ska vi oåterkalleligt kasta oss in i ett Stornorrland utan förankring och utan demokratiska beslut? Hur kan man utgå från att Indelningskommitténs karta också blir lag?

Flera av partierna i länet, som Centerpartiet, har entydigt sagt nej till Indelningskommitténs förslag. En rad av länets ledande företagare har också motsatt sig att inlemmas i en storregion. De varnar för de centraliseringar en jätteregion med enorma avstånd – geografiskt och demokratiskt – kan leda till. Men Socialdemokraterna verkar inte lyssna. Man kan bli förundrad över bristen på lyhördhet hos företrädarna för det gamla folkrörelsepartiet.

Min förhoppning är att jämtar och härjedalingar fortsätter att tydligt säga ifrån att vi inte vill ingå i en jätteregion, där Jämtland Härjedalen får 14 procent av inflytandet. Det är inte för sent för S i länet att ta intryck och medverka till att ett demokratiskt haveri kan undvikas. Glömmer man medborgarna blir konsekvenserna allvarliga.

En regionreform behövs, men den måste handla om att regionalisera makt och resurser från staten till regionerna. Börja med att låta berörda regioner behålla en rättmätig del av vattenkraftens värden. På så sätt kan vår region få en långsiktigt hållbar ekonomi och utveckling. Genom öppenhet mot omvärlden och samarbete med våra grannar, inte minst med Tröndelag, kan Jämtlands län framgångsrikt möta framtidens utmaningar.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *