Ingen i Norge vill slå samman halva landet till en region

Regiondebatten har äntligen tagit Skärmavbild 2016-04-05 kl. 15.44.49ordentlig fart. De flesta partier i Jämtlands län (C, L, KD, M) har nu tagit ställning mot ett ”Stornorrland”,  men det största partiet, Socialdemokraterna, verkar fortfarande blint rusa vidare. Trots att man egentligen är mycket tveksamma till en region som omfattar halva Sverige (tio gånger större än Västra Götaland, nästan lika stort som Storbritannien…)

Kartan till höger visar hur absurt Indelningskommitténs kartritande är. I den  kontinuerligt uppdaterade Facebookgruppen Stoppa Stornorrland finns mycket material av intresse i frågan.

Lägger här in mitt senaste bidrag till debatten (på ÖP:s webb den 15 april).

Det är bra att ordföranden i Region Jämtland Härjedalen, Ann-Marie Johansson, har besökt Trøndelag för att ta del av regiondiskussionerna där. Av artikeln i ÖP (15/4) att döma verkar hon emellertid inte dra de logiska konsekvenserna av vad som pågår hos grannarna i väst.

Johansson verkar tro att sammanslagningen av de båda Tröndelagsfylkena skulle vara ett argument för att hos oss bilda en storregion som omfattar halva Sverige. I verkligheten är det tvärtom. Rubriksättningen förstärker dessutom det felaktiga intrycket genom att hävda att en “liknande utveckling” pågår i Norge som i Sverige.

  • Att de båda Tröndelagsfylkena väljer att gå samman är inte särskilt förvånande. Tröndelag är i grunden en enhet, historiskt och kulturellt, och blir inte någon “storregion” av det slag som Indelningskommittén föreslår hos oss.
  • Jämtland Härjedalen är avsevärt större till ytan än det sammanslagna Tröndelag.
  • Sammanslagningen av Nord- och Sör-Tröndelag är ett initiativ underifrån, inte någon central kommendering från ovan. Beslut fattas av de båda fylkestingen, inte av stortinget i Oslo. (Förmodligen kommer beslut att tas i slutet av innevarande månad.)
  • Frågan har under månader diskuterats brett inom och mellan partier och organisationer. Media har arrangerat stora (dessutom webbsända) “folkemöten” i regionfrågan. Senast på Stiklestad, där NRK, Adressa och Trönder-Avisa gemensamt arrangerade.
  • Motståndet mot en sammanslagning har varit, och är fortfarande, stort i Nord-Tröndelag, främst på grund av oro för centralisering till Trondheim. Även om sammanslagningen fullföljs har motståndet medverkat till att en stor del, kanske hela, fylkesadministrationen kommer att förläggas till Steinkjer.
  • Ingen i Norge skulle ens komma på tanken att slå samman halva landet (från Tröndelag till Finnmark) till en enda “storregion”.

Hämta gärna inspiration i regiondebatten från Tröndelag. Det finne en stor framtidspotential i ett närmare öst- västsamarbete mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag.

En sammanslagning av de båda Tröndelagsfylkena är inte något argument för en enorm storregion på den svenska sidan av gränsen. Det är precis tvärtom. Den långt mer demokratiska processen hos grannarna i väst är ett starkt argument mot att genom direktiv från ovan inordna vårt län i en jätteregion, där länet skulle få 14 – 15 procent av inflytandet. Att slå Jämtland Härjedalen med Norrbotten genom ett enda riksdagsbeslut är en helt annan sak än att Nord- och Sör-Tröndelag själva beslutar bilda en gemensam region.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *