Finansmarknadsministern på Krokomsbesök

 

På måndagen fick Krokoms kommun celebert ministerbesök. Finansmarknadsminister Peter Norman kom tillsammans med sex av sina medarbetare på besök i den jämtländska verkligheten. I delegationen bland andra statssekreterare Erik Thedéen, som anses ha stort inflytande i regeringskansliet. Jag fick möjlighet att vara med vid besöket för att informera om vikten av att Sverige bör införa ett system för att ge berörda kommuner/regioner en rättmätig del av de värden som vattenkraften generar.

På programmet stod bland annat besök på de största industriföretagen i Krokoms kommun, Hallströms i Nälden (bilden) och Andritz Waplan i Vaplan. Vidare gick Maria Söderberg, Lisa Sallin och Cristine Persson igenom läget för Krokoms kommun när vi hade kommit till Wången. Särskilt viktigt var att vikten av ett väl fungerande kommunalt utjämningssystem togs upp. Det var säkert nyttigt för ministern och tjänstemännen från finansdepartementet med ansvar för bland annat utjämningssystemet.

Själv fick jag alltså möjlighet att presentera argumenten för att berörda kommuner och regioner ska få behålla en rättmätig del av de värden vattenkraften genererar. Det har ju hittills inte varit så lätt för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) att få framföra synpunkterna direkt till den ansvarige minister.

Klart är att såväl finansmarknadsminister Norman som statssekreterare Thedéen lyssnade och tog till sig av argumenten, även om vi fick höra en del av de vanliga invändningarna. Jag har emellertid en känsla av att budskapet om att norra Sverige inte bara ska leverera kraft och andra naturresurser till södra delen av landet utan att få behålla tillräckliga medel för en egen positiv utveckling börjar fastna även i finansdepartementet. Slutsatsen är att arbetet för rättvisa måste fortsätta och stärkas. Även om det är tålamodskrävande urholkar droppen stenen så småningom.

Självfallet är det bra att regeringens ministrar gör besök av den här typen i den kommunala verkligheten. Det ska Peter Norman och hans medarbetare ha all respekt för. Vi fick möjlighet att presentera Krokom med de möjligheter och problem som finns i vår kommun. Finansmarknadsministern lärde sig säkert också en del eftersom han konstaterade:

Man lär sig mer ju längre från Stockholm man kommer…

Bilden: Nils-Åke Hallström informerar statssekreterare Erik Thedéen och finansmarknadsminister Peter Norman om produktionen vid besöket hos Hallströms i Nälden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *