Valstuguinvigning i Karlskrona

Under måndagen har jag varit i Sveriges trädgård, Blekinge. Närmare bestämt i Karlskrona, där kommunalrådet Mats Lindbom tog väl hand om mig.

Dagen inleddes hos Tullen som gör ett fantastiskt arbete för att hindra narkotika och andra illegala varor att komma in i landet. Det är viktigt att Tullen även framöver får tillräckliga resurser för att utföra sitt värdefulla arbete. Även om alla länder kring Östersjön, utom Ryssland, idag är EU-medlemmar behöver de svenska gränserna ha en väl fungerande bevakning och tullverksamhet.

Nästa programpunkt på dagen var valstuguinvigningen på Klaipedaplatsen. Jag fick hedersuppdraget att, tillsammans med socialdemokraten Magnus Johansson, hålla ett invigningstal (bilden). Vi undvek att polemisera med varandra utan underströk vikten av att rösta för att de som väljs också ska vara representativa för folkviljan. En sakfråga tog jag dock upp; klimatfrågan – som är en utmaning för Sverige att leda till ett globalt avtal under hösten.

Innan jag lämnade Karlskrona arrangerades ett öppet möte på KFUM. Även här hade vi en bra diskussion, med bland andra den gamle riksdagsmannen och statsrådet Claes Elmstedt, idag ledarskribent i Blekinge-Posten. Det var trevligt att möta Claes som jag inte träffat på flera decennier. Men han är still going strong.

Under dagen hann jag dessutom delta i ett telfonväkteri i Radio Västernorrland. Det gick alldeles utmärkt från Radio Blekinges studio i Karlskrona.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *