”Kryssa Håkan” lever vidare

Efter valet till Europaparlamentet har jag funderat över vad jag vill göra med den här hemsidan. Jag tycker att ”Kryssa Håkan”-sidan är snygg och välbyggd – mycket tack vare Karin Johanssons eminenta hjälp.

Jag har nu beslutat mig för att låta sidan leva vidare. Om jag ska driva någon ny kryssningskampanj återstår att se, men jag kan säkerligen inte avstå från att aktivt delta i det politiska arbetet även framöver. Mitt samhällsintresse och engagemang är alldeles för stort för att jag skulle kunna avstå.

En fråga som jag säkerligen kommer att driva även i fortsättningen är att få till stånd någon form av återföring av vattenkraftsmedel till de kommuner och regioner som bidrar till den gemensamma energiförsörjningen. Jag efterträdde nämligen i maj Per Söderberg som ordförande för den tvärpolitiska organisationen Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV).

Dagens närmast koloniala system, där alla de värden som vattenkraften skapar, helt hamnar i kraftbolagens och statens kassakistor är inte acceptabelt. Även de bygder som släppt till sina forsar – och därmed försämrat förutsättningarna för fiske, jordbruk, skogsbruk och turism – måste få del av de värden som skapas.

Under sommaren ska jag överväga i vilka former mitt fortsatta engagemang i övrigt ska kanaliseras. Ha en trevlig sommar så hörs vi snart igen! Kolla gärna vad som händer på den här sidan framöver.

Ett svar på ””Kryssa Håkan” lever vidare

  1. hej, kul att du inte gillar eu och är motståndare till kärnkraften-uranet. Jag bara undrar då, håller du inte med Maud Olofsson då, som tycker att vi måste satsa på kärnkraften, FÖR VÅRA BARNS SKULL!
    Fullkomligt idiotiskt. Satsa i stället på sol och vindenergin i stället!!!!!!
    Lägg alla pengar som går åt till kärnkraften, och för över det till vind och sol.
    Eller vad tror du???????

    mvh Inger Qvarnström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *