Allt fler tänker rösta

Lördagsförmiddagen tillbringade jag på Gågatan i Östersund. Det är spännande att möta människor och diskutera valet till Europaparlamentet. Visst finns det en hel del som säger att de inte tänker rösta, men får man bara diskutera en stund blir slutsatsen nästan alltid att de ska använda sig av sin demokratiska rättighet och rösta. Men det gäller att mötas och samtala med så många som möjligt.

Jag blir förstås glad över att bli igenkänd av många jag möter och att en hel del säger att de kommer att kryssa mig. Sådant ger inspiration och kraft att kampanja vidare.

Efter Östersund var nästa mål Myrviken, där den blivande föreningen mot uranprospektering och uranbrytning kallat till möte. Det hade felaktigt gått ut information om att endast Vänsterpartiet ställde upp är gruppen kallade. Nu fick jag möjlighet att tillsammans med EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v) och Bergs kommunalråd Lena Olsson ge mitt stöd till den starka lokala opinionen mot den pågående uranjakten i bygden. Det kändes bra att kunna informera om att centerstämman i Örebro förra veckan beslutade att undersöka förutsättningarna att skärpa minerallagen så att kommunerna kan sätta stopp för uranjakten redan på prospekteringsstadiet. Kommunerna i Jämtland, liksom i Västergötland, har entydigt slagit fast att de kommer att använda sitt oinskränkta kommunala veto om brytning av uran skulle aktualiseras. Att det då inte går att stoppa den cyniska verksamhet som prospekteringsbolagen sysslar med är absurt. Deras verksamhet sprider stor oro runt om i bygderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *