Rot och Rut skapar jobb

Rot står för hantverkstjänster på byggområdet, Rut för hushållsnära tjänster. Den rödgröna oppositionens avoghet mot Rutavdraget ter sig som allt mer obegriplig. Medan Rotavdraget uppenbarligen är accepterat, talar man illa om Rutavdraget, ett avdrag som minskar svartjobben och har gett underlag för många nya småföretag. Medan de företag som stimuleras av Rut är kvinnligt dominerade är det manligt dominerade företag som har störst nytta av Rotavdraget.

Företagarna har räknat ut att Rot- och Rutavdragen under det senaste året lågt räknat har lett till över 18 000 nya heltidsjobb, varav 212 i Jämtlands län. I Krokom handlar det, enligt utredningen, om 27 heltidsjobb.

Mängder av nya småföretag har startats utan att ha kostat staten ett enda öre. Istället har statskassan fått in mellan 1,5 och 2 kronor för varje krona i avdrag. Kort sagt – avdragen är en succé, kommenterar Företagarnas vd Anna Stina Nordmark Nilsson.

Alliansregeringen vill behålla och permanenta Rot- och Rut-avdragen. Centerpartiet vill dessutom öka Rut-avdraget ill 75 procent av kostnaden för dem som är äldre än 75 år. Det skulle radikalt öka friheten och välfärden för pensionärerna och för denna grupp göra hushållsnära tjänster billigare än hemtjänstens service.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *