Krafttag för hela landet

Med lite perspektiv kan man se att Gemenskap där alla behövscenterstämman i Karlstad var en viktig framgång, inte minst för oss i Jämtlands län. Jag vill särskilt lyfta fram stämmans ställningstagande för att skatterna på elproducerande fastigheter – och då handlar det främst om vattenkraftverk – ska regionaliseras. De tillkommande resurserna ska fördelas inom varje region.

Att ett regeringsparti tydligt tar ställning för att en del av vattenkraftens värden ska medverka till lokal och regional utveckling är viktigt. För Jämtlands län – inte minst en kraftkommun som Ragunda – kan detta få stor betydelse. Enbart fastighetsskatten på vattenkraft uppgår i år till ungefär 3,8 miljarder kronor, varav över 700 miljoner från vårt län.

För oss som har arbetat för denna decentralisering i decennier är beslutet mycket glädjande. För Centerpartiet är utmaningen att samla en majoritet bakom kravet. Eftersom det numera i de flesta partier finns förespråkare för att en del av vattenkraftens värden ska medverka till lokal och regional utveckling bör detta inte vara omöjligt. De delar av landet som levererar naturresurser måste få behålla en rättmätig del av värdena.

Höj mineralavgiften!

Även de regioner där mineraler av olika slag finns, inte minst Västerbotten och Norrbotten, bör naturligtvis få del av de värden de bidrar med. Den här gången nådde vi inte ända fram med kravet på höjd mineralavgift till ungefär samma nivå som jämförbara länder. Idag är ersättningen i Sverige två promille, medan nivån i andra länder kan ligga mellan fem och 25 procent. Men diskussionen var intensiv och stämman i omröstningen delad på mitten (200 röster mot 195). Framöver kommer det knappast att gå att negligera den växande opinionen för att berörda regioner ska få del av värdena för de naturresurser man levererar.

I uranfrågan kunde vi jämtlandsombud glädja oss åt en viktig framgång. Sedan länge har en kommun veto om brytning av uran skulle bli aktuell. Däremot kan kommunerna inte ingripa på prospekteringsstadiet. Kanadensiska CPM och australiska Aura har i åratal kunnat härja med sin uranjakt i Storsjöbygden trots att kommunerna runt sjön entydigt har förklarat att de kommer att inlägga veto mot brytning. Om Centerpartiet får bestämma blir det slut på detta cyniska spel.

Starkare landsbygdsprofil

Överhuvudtaget underströks landbygdsprofilen vid stämman. Ombuden uttalade sig bland annat för ökad livsmedelsproduktion, stärkt skydd för jordbruksmark, servicegaranti och satsning på bra infrastruktur i hela landet, allt mellan vägar och bredband. Centerpartiet känns igen.

Vad jag förväntar mig, och själv vill bidra till, är en centeroffensiv för likvärdiga förutsättningar i hela landet. I det arbetet finns mycket inspiration att hämta från de egna decentralistiska rötterna, men även från Norges framgångsrika distriktspolitik.

Dagens starka urbanisering är inte bra för landet. Hela Sverige tjänar på en mer balanserad utveckling, större städer likaväl som landsbygd och glesbygd. Stad och land – hand i hand!

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *