Hela Sverige måste in i valrörelsen

Östersunds-Posten 6 januari 2018
Bilden: Det måste bli slut på utarmningen av norra Sverige, vilket EWK illustrerade på detta sätt för över 40 år sedan.

Valåret 2018 är här. En intensivEWK kopia valrörelse väntar fram till valdagen 9 september. Jag hoppas att partierna är kloka nog att i första hand informera väljarna om hur de vill utveckla samhället och inte hemfaller åt käbbel och politiskt spel. Tyvärr är jag inte alltför optimistisk på den punkten.

Låt oss göra ”hela Sverige” till en viktig fråga i valet, att alla delar av landet ska ges likvärdiga förutsättningar att leva och utvecklas. Så är det tyvärr inte i dag.

Landsbygdskommittén enades glädjande nog om 75 positiva förslag. Även om förslagen är otillräckliga är kommitténs arbete ett steg i rätt riktning och därför hoppingivande. Frågan är om regeringen, med landsbygdsminister Bucht i spetsen, har kraft att lägga en proposition värd namnet för att ta hela landet i bruk. Svaret kommer under våren.

Sänkta arbetsgivaravgifter och avskrivning av studielån i 23 inlandskommuner är förslag som kommittén klokt nog hämtat från norsk distriktspolitik. Men förslagen måste få kosta och omfatta hela inlandet, från Torsby i norra Värmland till Kiruna. Viktigt är också omlokalisering av statliga jobb och satsning på service i hela landet.

Skogslänen levererar råvaror och kraft för enorma värden, men får endast behålla en bråkdel. Faktum är att invånarna i de sju länen betalar avsevärt mer i skatt än genomsnittssvensken, förra året nästan sju miljarder mer. Under 2017 betalade invånarna i skogslänen 1,90 kr mer per intjänad hundralapp än genomsnittet för landet, en skillnad som dessutom växer.

Den regionala klyvningen måste stoppas och för det krävs konkreta åtgärder. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter är ett viktigt redskap i den framgångsrika norska distriktspolitiken som kan införas även här. Med lägre arbetsgivaravgifter kan företagen och kommunerna i det glesbefolkade norr konkurrera på likvärdiga villkor med storstadsområdena i söder.

Ett viktigt inslag i Norges distriktspolitik är också att en del av vattenkraftens värden stannar lokalt och medverkar till utveckling och tillväxt. I Sverige går all beskattning av naturresurserna in i statskassan. Vattenkraftskommuner som Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda hänvisas till stöd från staten via utjämningssystemet – trots att de levererar enorma värden till storsamhället.

Mitt eget parti har tagit ställning för att beskattningen av vattenkraften ska regionaliseras. Även en del av värdena från naturresurser som vindkraft, skog och mineraler bör stanna lokalt och regionalt. Eftersom jag vet att det finns företrädare i andra partier som delar denna uppfattning hoppas jag att de också höjer sina röster. Hela Sverige bör bli ett viktigt tema i valrörelsen – och för att det blir så har såväl partier som medier ansvar.

Det är dags att ersätta dagens centralistiska, närmast koloniala, synsätt på länen i norr med ett system som ger likvärdiga förutsättningar. Det är dags att ta hela landet i bruk!

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *