Ge regionerna likvärdiga förutsättningar

I samband med Landsbygdsriksdagen i Sunne har landsbygdsrörelsen samlat sig bakom ett antal kraftfulla krav för att ge regionerna likvärdiga förutsättningar. Jag har, i egenskap av ordförande för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV), undertecknat den gemensamma artikeln. Övriga undertecknare är Karl-Erik Nilsson, Hela Sverige ska leva, Peter Lindroth, Småkom och Ulf Björklund, Inlandskommunerna.

Bland de krav som vi har enats om att driva inför valet är återföring av vattenkraftsmedel. Det känns naturligtvis mycket bra för oss i FSV – och jag hoppas verkligen att partierna nu tar landsbygdsrörelsen krav på allvar.

Ska de regionala obalanserna kunna undanröjas räcker det inte bara med en allmän landsbygdspolitik. Det krävs också en offensiv politik för regionernas utveckling – och här kan mycken inspiration hämtas från Norge. Där är återföring av vattenkraftsmedel ett viktigt redskap, geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna en annan. Även på vår sida av Kölen krävs lika kraftulla åtgärder för att vända flyttströmmarna – och det är bråttom att agera! Landsbygdsrörelsen är offensiv, nu väntar vi på att partierna ställer upp för hela landet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *