Näring från de gröna rötterna behövs för att möta framtiden

Under julhelgen har jag funderat vidare på det förslag till idéprogram för Centerpartiet som presenterades före jul. Jag är kritisk till att gruppen som utformat förslaget inte har insett värdet av den unika egna idégrund som Bondeförbundet/Centerpartiet har utvecklat. Man lyfter fram frihetsbegreppet, men verkar inte ha förstått att detta måste kombineras med rättvisa och trygghet. Detta måste förändras innan extrastämman i mars fastställer programmet.

Först vill jag understryka att det finns en del kloka skrivningar i det förslag till idéprogram för Centerpartiet som programgruppen presenterade före jul. Det gäller främst decentralisering, liksom miljö- och klimatfrågorna. I detta inlägg tar jag emellertid upp delar som jag är kritisk till och som bör förändras innan extrastämman i mars fastställer programmet.

Som Yngve Sunesson konstaterar i sin ledarkommentar i Hallands Nyheter (19/12) har idéprogramgruppen missat det kanske viktigaste skälet till varför Bondeförbundet en gång bildades, nämligen rättvisepatoset. I stället lyfts den enskildes frihet ensidigt fram på ett för centerrörelsen främmande sätt. Grunden i partiets värdegrund har ända sedan starten varit en kombination av frihet, trygghet och rättvisa. Punkt nummer 1 i Bondeförbundets första partiprogram 1912 var att partiet skulle verka för ”Rättvisans och rättfärdighetens principer, tillämpade i allmänna angelägenheter”.

Bakgrunden till att pionjärer som Carl Berglund och Axel Pehrsson Bramstorp under det som idag är centerrörelsens första decennier lämnade det liberala partiet var att de insåg att en ohämmad marknadsliberalism leder till centralisering, koncentration och vidgade klyftor mellan regioner och olika grupper i samhället. De var praktiska politiker och beredda att sätta ramar för marknaden och använda styrmedel för att nå ett mer rättvist och rättfärdigt samhälle.

Någon liberal retorik har partiet inte använt sig av i större utsträckning förrän under de senaste åren, på 2000-talet. I stället har en egen centergrön idétradition utvecklats, en idé- och värdegrund som partiet delar med övriga nordiska centerpartier och de agrardemokratiska partierna i öst- och centraleuropa. Den gröna centerideologi som i Centerpartiets nu gällande partiprogram från 2001 betecknas som ekohumanism. Partiet har genom att använda sig av egna begrepp markerat sin egen identitet.

I förslaget till idéprogram har ekohumanismen ersatts med liberalism. För min del upplever jag det – när jag läser programförslaget – som om gruppen delvis har tappat kontakten med de egna gröna rötterna. Visst finns det en frihetlig, socialliberal kärna i centerideologin, men denna kompletteras på ett unikt sätt med decentralisering, miljöansvar och trygghet, något som kräver ekonomiska styrmedel för att uppnå. Detta framgår dåligt av programförslaget.

Gunnar Hedlund, som under åren efter partireformationen och namnbytet 1957 ledde Centerpartiet till stora framgångar, var väl medveten om att ”låtgåliberalismen” leder till växande klyftor. Han markerade detta ofta. I boken Politiska alternativ (1968) konstaterar han exempelvis bland annat:

Vi har format centerpolitiken för en pådrivande kraft för välfärd, jämlikhet, rättvisa.

Hedlund skriver vidare:

Den gamla liberalismen, låtgåliberalismen, leder egentligen till ett självsvåldssystem, som inte kan ge tillfredsställande förutsättningar för de enskilda människornas initiativ och företagsamhet.

Johannes Antonsson, ordförande i ungdomsförbundet och vice partiordförande under Thorbjörn Fälldin konstaterade för sin del en gång:

När liberalismen starkt vill hävda frihetsbegreppet är detta tyvärr ofta ett camouflage for kapitalets ekonomiska frihet. Ohämmad ekonomisk frihet för de grupper som behärskar kapitalresurserna leder till ofrihet för folkflertalet. Vi hävdar att den ekonomiska friheten måste vägas mot det sociala ansvaret för folkflertalet.

Nils G Åsling underströk för sin del som ung centerpartist 1959 följande:

Centerpartiet har en särskild politisk profil: avståndstagande både från socialismens övertro på staten och från den klassiska liberalismen, vars konsekvenser historien visat är koncentration av den ekonomiska makten på ett fåtal händer.

Självfallet bör överdriven byråkrati och statlig klåfingrighet bekämpas, men när idéprogramgruppen hävdar att ”staten bör vara så liten som möjligt” går man alldeles för långt. Centerpartiet har aldrig tidigare lidit av ”statsskräck” utan sett staten som det instrument som behövs för gemensamma beslut och då kan den inte vara minimal. Idégruppen borde ha studerat centerrörelsens kanske störste ideolog genom tiderna, Gustaf Jonnergård, som konstaterar följande (Politiska alternativ 1968):

Samhället, dvs staten och kommunerna, är vårt enda helt gemensamma instrument, och det ska vi använda för våra gemensamma ändamål och önskemål.

Mitt intryck är att impulser från nyliberala, för att inte säga ultraliberala, tänkare som Nozick och Rand, har påverkat delar av centerrörelsen så mycket att det har fått genomslag i idégruppens förslag. Tankesmedjan Timbros aktiva påverkansarbete, mot bland andra ungdomsförbundet CUF, har uppenbarligen medverkat till verklighetsfrämmande förslag som fri invandring, plattare skatt, liksom öppningar för månggifte och avskaffad arvslagstiftning, allt till förmån för den enskilde. Det blir lätt i praktiken den starkes rätt. Jag är rädd att det ligger en del i centerpartisten Lars Vikinges slutsats på Newsmill nyligen (19/12) att ”Högerliberalerna i Centerpartiet hyser förakt för de svaga”.

Förhoppningsvis kommer det idéprogram som Centerpartiets extrastämma kommer att anta i slutet av mars att vara ett genuint dokument, väl förankrat i centerrörelsen runt om i landet. Det är med inspiration från de gröna rötterna Centerpartiet offensivt kan möta framtiden med ett tydligt decentralistiskt alternativ till centralister såväl till höger som till vänster.

Kombinationen frihet, trygghet, rättvisa, decentralisering och miljöansvar ger Centerpartiet dess unika och viktiga roll i svensk politik även på 2000-talet. Ekohumanismen behövs även i vår tid.

12 svar på ”Näring från de gröna rötterna behövs för att möta framtiden

 1. Bra Håkan. Du fångar verkligen in historien och de gröna rötterna med verkligheten och framtiden för oss som parti. Jag kommer ihåg en stämma där Åsling lanserade en social marknadsekonomi som väl ligger i linje med de citat du hänvisar till. Programförslaget har ersatt de gröna rötternas ekohumanism med låtgåliberalism
  Följande punkter bör bort från förslaget och skrivas om
  1. Fri invandring
  2. Staten bör vara så liten som möjligt
  3.Plattskatt
  4.Månggifte
  5.Avskaffad avsskattelagstiftning
  6.Avskaffad skolplikt
  7 En federal EU-stat

 2. Tack, Håkan Larsson.
  Jag hoppas du har kraft och medgång i ditt arbete.
  Klokhet och ärlighet visar du dina väljare.
  Ett programmotbud signerat dina tankegångar kan återupprätta Centern.
  Dina tankar delas av många som inte ”bryter” sig fram, syns el. hörs.
  Tankesmedjor och ultraliberala tänkare ryms inte i centern, vidhåller centerledningen den linjen åker partiet ur riksdagen.
  Med sådana vänner behövs inga ovänner.
  Sven Gustavson

 3. Mycket välskrivet! Det var med stor sorg jag lämnade partiet efter 34 år! Kan fortfarande känna att det var en indirekt uppmaning från partikollegor högre upp som ville att jag skulle lämna fullmäktige då jag inte var en del av ”de nya vindarna”. Håkan har i sin text försiktigt men mycket välskrivet formulerat det hela.

 4. Vad sorgligt att ni ”gamla” centerpartiet hyser ett så öppet förakt för oss nya liberala centerpartister. Lars Vikinges inlägg som länkas till gillande här, är ju inte mer än rena lögner och förtal av partivänner. Hur kan ni ställa er bakom det?
  Man blir lika frågande när Hans Lindqvist gång på gång upprepar att förslaget om ”platt skatt” skall tas bort. Men det finns inget sådant förslag. Det står ”plattare skatt” i idéprogrammet. Är det inte otroligt respektlöst att kritisera partikamraters arbete utan att läsa igenom det ordentligt?

  MVH/en ny och liberal (men inte nyliberal) partikamrat

 5. Tack för synpunkter. Jag har fått många mail och telefonsamtal från centerpartister runt om i landet med tack för att jag lyfter fram vår egen gröna och decentralistiska idétradition. Ska Centerpartiet framgångsrikt kunna möta framtiden med ett tydligt decentralistiskt alternativ till centralister till höger och vänster.
  Niklas; jag har svårt att förstå hur du kan beteckna kritik mot olika ultraliberala förslag som framförs som ”förakt”. Jag hoppas att du vill fördjupa dig i vårt partis historia och ideologi. Det finns en hel del material på denna blogg. Då kanske du förstår att många centerpartister känner sig vilsna och sorgsna över den framtoning Centerpartiet har fått under senare tid.
  Jag hoppas att vi kan ha en bra diskussion där även ni ”nya liberala centerpartister” lyssnar till de gröna, decentralistiska partivännerna.

 6. Håkan, lars Vikinge påstår att liberala centerpartister likt mig har ”förakt för svaga”. Det är en lögn och rent förtal och avslöjar snarare Dr Vikinges totala förakt för sådana som mig. Trots det så länkar du gillande till Dr Vikinges inlägg. Betyder inte det att du också har förakt för sådana som mig?

  PS, centerpartiets historia har jag inte mycket intresse för. Politik är en färskvara. jag är intresserad av vad partiet gör nu.

  MVH

 7. Tråkigt, Niklas, att du inte är intresserad av Centerpartiets historia. Men det kanske förklarar en del av din syn på oss, som du skriver ”gamla”, centerpartister. Partier och politik är inte bara färskvaror. All dagspolitik utgår från en idé- och värdegrund. Utan en sådan grund kan man hamna snett. Historien är viktig för att kunna förstå nuet – och möta framtiden.

 8. Jo Håkan jag håller med om att historia är viktigt dock inte inom partihistoria då politik är en färskvara. Jag är malmöit, och då är centerns största historiska gärning i min stad är att partiet var emot den bro som visade sig vara en livlina in i det moderna samhället från en industristad på dekis. Det finns ingen chans i världen att det kan tolkas positivt. Jag ser därför centern utifrån det positiva partiet kan göra idag, och inte de misstag partiet gjorde för 30 år sedan.

  Men hur är det nu med Vikinges förakt för sådana som mig? Om du inte också hyser ett likadant förakt för liberala centerpartister, varför säger du att du håller med honom?

 9. Niklas! Vad jag har skrivit är att jag är rädd i att det ligger en del i Lars Vikinges slutsats i hans Newsmillinlägg.
  Som framgår av vad jag skriver ovan är jag kritisk till att idégruppen verkar tro att marknadens fria spel ska lösa allt till det bästa och har glömt bort det rättvisepatos som har präglat Bondeförbundets/Centerpartiets historia. Partiet har avvisat en ohämmad marknadsliberalism eftersom den leder till centralisering, koncentration och ökande klyftor mellan olika grupper. Det behövs ramar och styrmedel på ekonomin för att bygga ett rättfärdigt samhälle, något som kan betecknas som ett socialliberalt synsätt även om partiet fram till de senaste åren oftast använt egna begrepp.
  Att påpeka detta är inte att visa ”förakt” för de som tror att marknaden alltid ställer allt till rätta. Jag hoppas att du trots dit ointresse för historien fördjupar dig i den värdegrund Centerpartiet faktiskt vilar på.

 10. Bra skrivet Håkan, både artikel om kommentarer. Klokt som alltid. Många i den nyliberala falangen blir alltid så upprörd när kritik riktas mot deras idéer. Under varför.

 11. Jag håller helt med dig Håkan! Centerpartiet är och skall vara ett decentralitiskt parti! Det liberala inslaget skall tas boort det leder till centralisering och koncentration och beslut långt från den enskilda människan!

 12. Hej, Håkan!

  Roligt att se att du fortfarande kämpar på och ger de radikala nyliberala krafterna i C mothugg. Man får tänka på att deras förslag inte har någon folklig förankring i Sverige, något som opinionssiffrorna med all tydlighet visar. Dina förslag om en äkta mittenpolitik med principer som rättvisa, trygghet, välfärd, miljötänkande har definitivt en folklig förankring.

  Det är skrämmande att se hur nonchalant och frivilligt historielösa nyliberalerna i partiet är. Det är som om en högerradikal falang har kapat Centerpartiet. Kommer att tänka på brittiska Labourpartiet och deras inre stridigheter när vänsterradikala och trotskistiska Militant Tendency försökte ta över partiet på 80-talet. Nu har C fått sina egna ”militanter” med tokradikalism på agendan. Får de fortsatt fritt spelrum är Centern ett minne blott efyer nästa val. Det framstår ju som ett pajasparti som riktar sig till bratsen på Stureplan. Radikal nyliberalism fungerar lika avskräckande som vänsterradikalism på majoriteten av svenska folket. Det mest bisarra i allt detta är dock hur partinamnet kunnat kvarstå så länge. Högerpartiet Frimarknadsradikalerna torde ju vara ett mer passande namn på nuvarande stollepolitik. Problemet är väl dock självlösande. Ventern åker ut i nästa val. Då får ni gamla centerpartister antingen ta tillfället i aktoch sparka ut nyliberalerna eller bilda ett nytt och äkta mittenparti. För ett sådant behövs i allra högsta grad.

  Allt gott och ett Gott Nytt År och lycka till i den politiska kampen önskar jag dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *