Centerparti i nyckelposition

Krönika 2 från Polenbesök 3 – 7 oktober 2021

– Inför förra valet hävdade en präst att det var en ”grov synd” att rösta på mig. Som troende katolik tog jag förstås detta hårt, men samtidigt var det ännu ett tydligt exempel på hur PiS (”Lag och rättvisa”) använder kyrkan som redskap för att angripa oppositionen.

Ordföranden för det gröna centerpartiet PSL, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, som vi träffar på partihögkvarteret i Warszawa, är starkt oroad över hur den polska demokratin inskränks på område efter område. Kyrkans predikstolar används mest mot PSL, eftersom striden med PiS främst står på landsbygden. Wladyslaw berättar om hur kyrkor stängs för mässor i samband med PSL-aktiviteter och att traditionella familjemässor stoppas för att någon i familjen är aktiv i partiet. Det är tufft i ett land där närmare 90 procent av befolkningen är katoliker. ”Politiken måste ut ur kyrkan”, säger PSL-ordföranden.

PiS arbetar systematiskt för underminera rättsstaten och för att göra media, inte minst de statliga radio- och TV-kanalerna, till propagandakanaler för regimen. Senast har man låtit ett statligt oljebolag (!) köpa upp de flesta landsortstidningarna. De ansvariga redaktörerna håller på att bytas ut mot regeringslojala.

Bild: PSL:s ordförande Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spelar en viktig roll i oppositionen mot den högerauktoritära PiS-regeringen. Till yrket är han läkare från Krakow.

– Mediesituationen är allvarlig, inte minst för oss i PSL, säger Kosiniak-Kamysz. Statliga TVP spottar på mig hela tiden, men själv får jag nästan aldrig komma till tals i kanalen.

De tuffa förutsättningarna leder dock inte till uppgivenhet. En styrka är att PSL:s starka organisation. Dessutom sprids tidningen ”Gröna fanan” (Zielony Sztandar) runt om i landet.

– Vi får gå från dörr till dörr, knacka dörr, för att nå så många som möjligt. Dessutom använder vi allt mer sociala medier.

Målet är en ny regering så snart som möjligt. Ordinarie val är 2023, men efter att Författningsdomstolen, på regeringens uppdrag, slog fast att polsk lag står över EU:s lagstiftning, menar Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, och många med honom, att läget är akut. Därför kommer PSL att lägga fram en motion om förkortad mandatperiod.

– Vi vill samtidigt föra ut vår egen politik så långt möjligt, men vi måste också samarbeta brett i mitten om vi ska bryta PiS makt.

I första hand handlar det om att samla Medborgarplattformen (PO), det nya partiet Polska2050 och PSL i en gemensam valkoalition. PO och PSL styrde Polen gemensamt fram till 2015 – och det kan de göra igen. I det läge Polen befinner sig är PSL-ordföranden öppen för samarbete med alla oppositionspartier utom högerextrema Konfederationen.

– Från PSL driver vi särskilt böndernas och övriga småföretagares intressen. Vi behöver göra det lönsamt att arbeta. Det är arbetslinjen som gäller. Hela landet ska leva och utvecklas.

– PSL var det första parti som började driva på för en grön omställning. Det är viktigt att ställa från bensin och diesel till biobränslen och att satsa på vind- och solenergi. Det är viktigare än någonsin. Idag kommer 80 procent av elen från kol och gas och 17 procent från förnybara energikällor. Till 2035 måste siffran bli minst 50 procent.

I Polen står demokratin inför stora utmaningar framöver. Ska rättsstaten återupprättas och medierna bli fria igen måste väljarna bryta PiS-styret och ge landet ett nytt styre. För att ge landet en ny regering har centerpartiet PSL en nyckelroll.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *