-Jag vill bli en ombudsman i EU för mina väljare!

Aktuella undersökningar visar att röstviljan inför valet till Europaparlament fortfarande är låg. Särskilt de som är kritiska eller skeptiska till EU verkar vara tveksamma till att använda sin rösträtt. Det är ett allvarligt demokratiskt problem.

–    Jag hoppas kunna motivera fler att gå till vallokalen, inte minst de som är kritiska till EU, säger Håkan Larsson, Rödön och en av Centerpartiets toppkandidater. Att inte använda sin rösträtt är att lämna walk over till andra att bestämma. Jag är beredd att bli en konstruktiv och kritisk röst, en ombudsman för mina väljare, i EU.

Undersökningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att över 60 procent av punkterna på ett genomsnittligt fullmäktigesammanträde har knytning till beslut inom EU. Då är det självfallet viktigt att parlamentsledamöterna verkligen representerar folkviljan i vårt land.

–    Du kanske hör till dem som tycker att EU är något ogripbart långt borta som inte berör dig, säger Håkan Larsson. Men tänk lite till. Är Du irriterad över Brysselbyråkratins klåfingrighet och EU:s stormaktsambitioner bör Du välja att bli företrädd av någon som delar Din kritiska uppfattning.

Håkan Larsson anser att det europeiska samarbetet bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö och klimat, handel och kamp mot internationell brottslighet. Däremot ska Bryssel inte lägga sig i frågor som medlemsländerna bättre beslutar själva. När EU-byråkratin anser sig kunna besluta om jaktregler i Sverige eller hur många träd som ska få finnas i en svensk beteshage har det gått för lång.

–    Min vision är ett Europa, där länderna nära samarbetar och respekterar varandras självständighet, Demokratiernas Europa, understryker Håkan Larsson vidare. Sverige ska kunna behålla en egen valuta, kronan, och även fortsättningsvis ha en egen röst på den internationella arenan. EU:s regelverk bör gås igenom och de beslut som bättre fattas nationellt eller regionalt återföras till medlemsländerna. Det är dags att sätta EU på bantningskur!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *