Välkommen till min kampanjsajt!

Den här veckan börjar jag min kampanj inför valet till Europaparlamentet på allvar. Mindre än två månader återstår till valdagen.

Jag ser det som en stor utmaning att motivera så många som möjligt att delta i valet och använda sig av sin demokratiska rätt. Olika undersökningar tyder på att valdeltagandet kan bli mycket lågt även denna gång. Särskilt EU-kritiska väljare och människor på landsbygden anses enligt undersökningarna svagt motiverade att rösta.

Om valdeltagandet skulle skulle bli lika lågt som vid förra valet 2004 (37,9 procent) eller lägre är detta naturligtvis ett allvarligt demokratiskt problem. De representanter som Sverige sänder till Europaparlamentet blir i så fall inte särskilt representativa för folkviljan. Vilka företrädare skulle majoriteten av väljarna, de som inte röstar, egentligen ha valt?

Jag hoppas kunna motivera fler att rösta. Vad vi än tycker om EU har de beslut som fattas på unionsnivå stor påverkan på oss alla i vardagslivet. Då är det viktigt att påverka dessa beslut så att de blir så bra som möjligt.

Som konstruktiv EU-kritiker anser jag att det europeiska samarbetet bör koncentreras på stora gränsöverskridande frågor som miljö och klimat, handel och kamp mot internationell brottslighet. I övrigt bör många frågor kunna decentraliseras från EU till medlemsländerna. Jag är övertygad om att många svenskar delar denna uppfattning – och då hoppas jag att de även tar chansen att markera detta på valdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *