Ut ur Alliansskuggan?

58-gronpolitik-stor-m-kloveSå har då Centerpartiets valanalysgrupp, under ledning av Annie Johansson, presenterat sin rapport. Äntligen kan vi kanske förvänta oss en diskussion om hur Centerpartiet kan finna ny kraft och åter växa till ett av landets viktigaste partier. Jag tänker bidra med en del synpunkter.

Det finns mycket bra i rapporten I skuggan av alliansens framgång, -nystart för de gröna liberalerna. Gruppen konstaterar att Centerpartiets ledning mer har sett till Alliansens bästa än till det egna partiets profilering. Toppstyrda kompromisser när det gäller kärnkraften och FRA har skapat osäkerhet och tvivel i den egna rörelsen. Kritiken i rapporten är tydlig mot sättet besluten togs på, men många centerpartister är också kritiska till ställningstagandena i sak. Nu krävs att Centerpartiet träder ut ur alliansskuggan och tydligare driver sina egna hjärtefrågor.

I rapporten konstateras helt riktigt att för Centerpartiet är värderingar som egenmakt, självbestämmande, decentralisering, social och ekologisk hållbarhet, småföretagande, lika villkor och solidaritet givna och behöver användas för att söka svaren på dagens och morgondagens samhällsproblem och utmaningar. Som Yngve Sunesson konstaterar i Hallands Nyheter fattas ett nyckelord för centerpolitik nämligen rättvisa, det som var kärnan i budskapet när partiet bildades för 100 år sedan.

Yngve Sunesson kritiserar också i sin ledare Räds inte kamp för landsbygden analysgruppen för att av någon obegriplig anledning vara rädd för att ta strid för landsbygdens intressen. Det är också mitt intryck att en sådan rädsla finns i rapporten. Centerpartiet ska självfallet inte vara rädd för att uppfattas som landsbygdens parti framför andra, det är ju partiets historiska roll. Det behöver inte alls innebära sämre möjligheter att vinna stöd i de större städerna, tvärtom. Tror analysgruppen att det skulle vara negativt att uppfattas som ett intresseparti för landsbygden tänker man helt enkelt fel. Den starka förankringen på landsbygden är en tillgång när det gäller att bredda partiet och nå nya grupper. Utmaningen är att behålla kärngrupperna och samtidigt vinna nya väljare, inte att byta väljarkår.

Vad finns det för förklaringar till att nedgången för Centerpartiet blev så stark i Norrland, västra Svealand och Gotland, frågar sig analysgruppen, men något direkt svar ger man inte. Att Moderaterna har skaffat sig större legitimitet i dessa bygder än någonsin tidigare och att Socialdemokraterna här hållit ställningarna ställningarna bättre genom negativa kampanjer mot Centerpartiet är inte hela förklaringen. Ett viktigt skäl är att Centerpartiet inte offensivt drivit sin traditionella regionala rättvisepolitik. Förväntningarna har varit stora på att det gröna partiet skulle använda sitt inflytande i regeringen till att ge norra Sveriges inland mer likvärdiga förutsättningar. Centerkrav som återföring av vattenkraftsmedel och geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter har emellertid hittills lyst med sin frånvaro i regeringspolitiken, vilket har gjort många besvikna. Satsningen på Matlandet Sverige har varit bra, men räcker inte, och förslaget om Inlandsinnovation kom alldeles för sent för att få genomslag i valrörelsen.

Det är bra att rapporten understryker vikten av ökat internationellt utbyte, men jag blir mycket besviken när författarna enbart inriktar sig på de liberala partierna i ELDR och Liberala Internationalen. Ännu en gång visar det sig att ledande centerpartister har mist kontakten med de gröna centerrötterna. Visst kan man samverka med liberala partier, men framför allt behöver man utveckla kontakterna med de genuina gröna centerpartierna, systerpartierna med gröna fanor och fyrklövrar som gemensamma symboler. Det handlar självfallet om de nordiska centerpartierna, men även exempelvis om ett parti som polska PSL, världens äldsta gröna centerparti grundat 1895, som idag sitter i regeringen i Warszawa. Under 1990-talet fanns ett mycket spännande samarbete inom International Network of Centre Parties (INC), ett samarbete som det är hög tid att ge en nystart. Att försöka vara ett liberalt parti bland andra är ingen framgångsmedicin för ett grönt centerparti.

Självfallet finns mycket mer att säga om valanalysgruppens rapport – och jag hoppas att vi nu får en bred och offensiv diskussion om hur Centerpartiet bör utvecklas för att åter bli ett brett och starkt alternativ i politikens centrum. I grunden handlar det om att stärka den egna gröna centeridentiteten. För några veckor skrev jag en artikel, Sverige behöver ett starkt grönt och decentralistiskt parti, med fler argument för en sådan utveckling.

I centerpressen finns idag intressanta kommentarer till valanalysgruppens rapport.

Yngve Sunesson: Räds inte kamp för landsbygden (Hallands Nyheter)

Johan Hammarqvist: Finns förnyelseviljan? (Skånska Dagbladet och Norra Skåne)

Marcus Persson: Dagtingat med sitt samvete (Gotlänningen/Gotlands Tidningar)

Fredrik Jarl: Ansvaret faller på Maud Olofsson (Hudiksvalls Tidning)

Per Hansson: Borttappad partiidentitet måste fram via förnyelse (Östersunds-Posten)

Olof Jonmyren: En bredsida mot partiledningen (Södermanlands Nyheter)

Alf Wesik: Ett mer flexibelt och anpassat parti med delad centerledning (Vimmerby Tidning)

6 svar på ”Ut ur Alliansskuggan?

 1. Tack för dina länkar till landsortspressen. Men spelar det roll vilken etikett vi har på oss själva? Det viktiga är väl vilka fem principer vi bygger all politik på? Sedan är det väl bra med flera olika samarbeten, kan jag tänka. Mvh /Helen

 2. Hej Helen! Visst spelar det roll vilka etiketter och vilken retorik vi använder. Centerrörelsen har haft en tydlig egen grön identitet genom decennierna. Våra väljare och medlemmar har varit stolta centerpartister, decentralister, ekohumanister…

  Sedan ungefär ett decennium tillbaka har krafter inom partiet arbetat för att marknadsföra partiet som ”liberalt”. Inträdet i ELDR och Liberala internationalen har medverkat till detta – samtidigt som det tidigare samarbetet med de genuina centerpartierna i INC (International Network of Centre Parties) i praktiken har avvecklats. Jag beklagar detta mycket och hoppas på att vi ska finna former för att återuppta ett närmare samarbete med de gröna centerpartierna, som nu är splittrade på olika internationaler.

  Självfallet finns en liberal kärna i Bondeförbundets/Centerpartiets idégrund, men det finns mycket mer. Ett rättvisepatos (mellan grupper, landsdelar etc), decentralisering, miljöhänsyn, som renläriga liberaler ofta saknar. Detta är något att vara stolt över och något som det finns stort behov av också på 2000-talet. Vi ska hämta näring från våra gröna rötter för att offensivt kunna bygga en grön framtid. Behovet av ett starkt, självständigt, grönt och decentralistiskt parti i politikens centrum är mycket stort i vår tid.

  Vi ska vara stolta över att vara centerpartister, decentralister och ekohumanister och inte försöka konkurrera med andra om att vara mest liberala. Det är ingen framgångsmedicin.
  (Läs gärna om centerrörelsens utveckling i jubileumsboken 100 år av handlingskraft och om de agrardemokratiska, gröna centerpartiernas europeiska historia i Annerledes-Europa, som kan beställas på Adlibris.)

 3. EN SÅDAN VALANLYS TILL OCH CENTERN ÄR FÖRLORAD
  Annie Johansson centerriksdagsman och ordförande för centerns valanalysgrupp skriver i Expressen att de mötesformer som Stureplanscentern uppvisat och de framgångar vi gjort i Stockholms city är framtidsvägen Jag baxnar.

  Vill vi hitta en framgångs koncept i storstad då skall vi själfallet titta på DanderydsCentern. Där man befäst sina framgångar år efter år. Danderyd är kanske den ort med en socioekonomisk struktur där centern inte borde finnas. Men där centern visat är att även de rika när de tänker efter stödjer småfolket. De vet deras rikdom har skaptas av småfolkets arbete. Lär av Danderydscentern de är rikslikare i storstaden

  Centern har i alla tider varit det parti som haft de mest öppna mötesformerna av alla. Våra sommarting, julfester, CKF:s sociala verksamhet allt har präglats av öppenhet alla i bygden har varit välkomna. Det är till detta vi skall återvända Centern skall ha en social/ kulturell verksamhet som lockar vanligt folk, som körslaget, centerdansen bilrally nutidsorientering och många andra mötesformer.

  Vi har de flesta av våra möten i församlingshemmet, folketshus-, bygdegården även på stadshotellet. Lär av Rotary. Det politiska koncept Stureplans Centern visat upp ”centern på krogen” är inget framtidskoncept. Stureplanscentern är antimateria till det genuina centerpartiet. Låt oss istället ta de förebilder i landet där centern har mer än 30 % av väljarna bygg ett centerparti utifrån det.

  Pratet om att vara ett liberalt parti istället för ett småfolks- centerparti finner jag upprörande. Vi har ett liberalt parti nämligen Folkpartiet ja har djup respekt för deras politik och ideologiska värderingar. Att kalla oss ett liberalt parti är varumärkesintrång. Vi kan aldrig bli bättre liberaler än det partiet eller ens lika bra liberaler. Många av folkpartiets politiker imponerar på mig som t.ex. Birgitta Olsson, Cecilia Wikström och Marit Paulsen.

  Centerns problem är inte politiken utan att vi inte vågat, kunnat eller ens haft kompetens att genomföra det vi lovat. Andra partier har tagit över Centerns kärnfrågor. När opinionsinstituten mäter våra paradfrågor då är Miljöpartiet bättre än vi på att genomföra t.ex. småföretagarpolitiken. Varför skall man rösta på centern när de inte ens kan och ibland inte vill genomföra det de lovat!

  Vi måste på det lokala planet utrota attityden vad landstingsrådet och kommunalrådet gör är alltid rätt de gör fel många gånger.

  En av centerns stora brister är att våra kommunalråd blivit kommunförvaltningen förste ombudsman istället för att med fast hand leda den kommunala verksamheten i decentralistisk riktning. Centern har blivit citycentern och landsbygdens glömts bort

  Centern skall söka sig till rötterna på djupet hämta sin ideologiska kraft från Hjälmseryd, Reftele, Krokom, Mönsterås med flera platser.

  Ansvar för den uppkomna situationen måste utkrävas. De ansvariga är regeringskretsen, partistyrelsen, riksdagsgruppen och ett stort antal ledande kommunala o landstingskommunala företrädare som sjungit med i Svanesången

  På personplanet kan mycket göras som omskolning, avvänjning, rehabilitering och inskolning. Kasta mytologiska begrepp över bord.

  Valanalysgruppen kommer med förslaget att inrätta en vice ordförande. Vi har redan Lena Eek det är att slå in öppna dörrar. Jag vill förorda att ett inre kabinett bildas där Maud, Lena Eek och Eskil Erlandsson ingår. Det är de som är vuxna uppgiften att ta centern ur dess mycket allvarliga kris.

  När lugnet och ordningen är återställd inom partiet då gäller det gamla centerordstävet Hatten på hyllan och katten i ladugården.

 4. Hej, ny och gammal c-vän. Etiketten spelar stor roll. Glöm inte Lars Ohly och hans nederlag i frågan om ordet ”kommunist”. Etiketten på vänsterpartiets ideologi ansågs den gången mycket viktig av de borgerliga och de tvingade till slut fram vänsterledarens reträtt med hjälp av sitt mediemonopol. Likriktning kallar jag det. Etiketten hade uppenbart betydelse.

 5. ”Ideologin” är naturligtvis överordnad ”etiketten” men etiketten skall matcha och markandsföra ett partis idologi.
  Sedan kommer ”handling” som en konsekvens av ovanstående ordning.

  Vi är väldigt många f.d. aktiva centerpartister som startat i CUF och sedan varit aktiva i partiet på många plan, som inte alls känner igen oss längre eller kan identifiera oss med den ”nya ordningen”. Bara beteckningen ”Liberal” fick oss att vända oss bort. Och de av oss som hängde kvar lite längre, övergav definitivt patiet när Alliansen blev överordnat allt annat.

  Nu är rättvisa, decentralisering och kärnkraftsmotstånd bortförhandlat mot några statsrådsplatser.

  Barnfattigdomen slår alla rekord och enligt röda korset är det bl.a utförsäkringarna av sjuka och sänkningen av sjukpengen och den låga A-kassan (1 av 10 har numera 80% av sin lön) som är delorsaker till detta.
  Diakoner i Svenska kyrkan startar nu upprop mot utförsäkringarna.
  Men Centern är nu delansvarig för hur den social orättvisan ökar i sverige just nu – Hur kan partiet acceptera denna M-politik och ofta vara med och driva den ??

  Marknadskrafterna skall i högre grad styra i det nya Alliansledda landet. Apoteken säljs ut och flera andra statliga bolag men …
  Detta får bl.a som konsekvens att det blir ett överflöd av apotek i framför allt de tre storstäderna (vid ett tillfälle i somras fanns ansökan om att etablera ca:70 nya apotek – två norr om stockholm – och en rungande majoritet i de tre storstäderna)
  Hur gick det med ”hela sverige skall leva” ? och decentraliseringen ?

  Skolor säljs ut, sjukhus säljs ut, infrastruktur t.ex järnvägen skall privatiseras. En ökad segregering blir konsekvensen där plånboken blir viktigare.
  Skattepengar blir nu enorma vinster i t.ex bolag som driver skolor, sjukhus och kommer inte invånarna till del. En del av vinsterna förs sedan ut till skatteparadis.
  Var tog tanken om social rättvisa vägen ?
  Hur kan centern medverka till denna M-politik ??

  Så länge Centern fortsätter handla som ett nytt högerparti så blir det svårt att få tillbaka oss mittenväljare.
  Mitten (Center) var ju partiets unika position där vi drog övriga partier mot mitten och kunde samarbeta både åt höger och vänster för att få gehör för vår gröna, sociala decentralistiska politik.

  Centerns tapp från ca: 25% till dagens 4-5 i mätningarna talar sitt tydliga språk. Det handlar först om att gå tillbaka till den ”ideologiska grunden”, sedan att återta en ”rätt etikett” och framför allt ”HANDLING” – driv centerideologi och får det till följd att alliansen spricker så låt den göra det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *