Tid för självrannsakan – och kryssräkning…

Det känns lite som dagen efter. I Krokoms kommun höll Centerpartiet ställningarna på ett imponerande sätt, men i riksdagsvalet minskade stödet tyvärr på ungefär samma sätt som på riksplanet, såväl i Krokom som i Jämtlands län i övrigt. Centerpartiet behåller dock sitt riksdagsmandat från länet – och kryssräkningen blir spännande. Inte minst för min del.

För Centerpartiet är det nu nödvändigt med en tid av självrannsakan. Partiet har främst förlorat mark i sina traditionella kärnområden, på landsbygden. Valresultatet riskerar att vidga klyftan mellan stad och land, mellan storstadsområden där moderaterna dominerar och landsbygdsområden där socialdemokraterna nu är starkare än tidigare.

Denna utveckling har naturligtvis sina orsaker. Många traditionella centerväljare har haft svårt att känna igen sitt parti. Även om partiet fortfarande har den i särklass bästa politiken för landsbygden och för att hela Sverige ska leva har bilden för många blivit en annan. En del landsbygdsväljare har gått till socialdemokraterna eller miljöpartiet, andra tycker uppenbarligen att de lika gärna kan rösta på moderaterna.

Dagens närmast cementerade blockpolitik passar dessutom inte särskilt väl för ett centerparti som historiskt har kunna samverka åt både höger och vänster för att på ett konstruktivt sätt påverka samhällsutvecklingen.

Jag hoppas att Centerpartiet nu använder stor kraft för att fullt ut återfinna sina gröna rötter och markera sin roll grönt, ekohumanistiskt parti i politikens centrum. Ibland ligger breda uppgörelser över alla parti- och blockgränser i landets intresse, och sådana har Centerpartiet kunnat medverka till även i svåra situationer. Måhända kan förutsättningarna förändras så att partiet kan återfinna denna roll.

Vi får se vad valanalyserna som väntar både centralt, regionalt och lokalt kan leda till. Jag hoppas att många centerpartister är beredda att självkritiskt fundera över hur vårt parti kan växa. Att grön politik för det goda livet behövs på 2000-talet råder ingen tvekan om.

0 svar på ”Tid för självrannsakan – och kryssräkning…

  1. Det finns säkert flera anledningar till valresultatet. En anledning är att vi har inte samma starka organisation som tidigare. När det blivit färre medlemmar har småavdelningar gått ihop och kvar finns bara en storavdelning/kommunkretsen. Detta ger större utrymme för andra partier, bl.a. missnöjespartier. Jag tror att vi snabbt behöver få igång ett utvecklingsarbete hur vi kan stimulera nätverk och intressegrupper runt den traditionella organisationen, gärna i samarbete med Vuxenskolan. På så vis kan vi förhoppningsvis berika tillvaron i många bygder och småorter och även fånga upp nya kreativa människor som vi så väl behöver.

  2. Hej Iwar! Jo, här i Jämtland kryssar centerfolket. Jag är glad över många kryss, men det verkar vara svårt att konkurrera med ”krysskungen” Pelle. Att ett utjämningsmandat skulle gå till C i Jämtlands län förefaller väl optimistiskt – men visst skulle det vara trevligt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *