Sätt decentralisering och miljöansvar i centrum!

(Inlägg, publicerat i Gotlänningen/Gotlands tidningar den 7 juli 2011)

Centerpartiets ideologi kan sammanfattas i begreppet ekohumanism. Den förenar humanismens respekt för människovärdet och tro på varje människas möjligheter med ekologins insikter om de villkor naturen ger för människa och samhälle. Ur Centerpartiets partiprogram (2001)

I kväll håller Maud Olofsson sitt sista tal i Almedalen som centerledare. Efter tio år lämnar hon vid stämman i Åre i september över stafettpinnen till en ny partiordförande.

Under Mauds ledning har Centerpartiet tagit plats i regeringen och utvecklats i liberal riktning. Även om partiet har kunnat påverka den förda politiken har de opinionsmässiga framgångarna i stort sett uteblivit. Många uppfattar inte mervärdet i centerpolitiken när sammanhållningen inom alliansen har fått gå före den egna politiken.

Det har stor betydelse att Centerpartiet får en ny kraftfull partiledning, men ännu viktigare är vägen i det politiska landskapet framöver. Ska Centerpartiet fortsätta att tävla med andra partier i ”liberalism” eller ska partiet tydligare markera sin egen gröna, decentralistiska identitet?

Redan när Bondeförbundet grundades för 100 år sedan fanns en frihetlig, liberal kärna i det nya partiets budskap. Idealet var en levande landsbygd med självägande bönder, som – tillsammans med sina familjer – självständigt kunde utveckla sina gårdar. Flera nyckelpersoner under de första decennierna – som partigrundaren Carl Berglund och partiets förste statsminister Axel Pehrsson-Bramstorp – började sina politiska banor som liberaler.

En orsak till Bondeförbundets bildande var emellertid insikten att otyglad marknadsliberalism leder till koncentration och centralisering. För att motverka ökande klyftor mellan stad och land, mellan regioner och samhällsgrupper krävs ramar för marknadskrafterna. Marknaden ska vara samhällets tjänare, inte dess herre. Denna insikt delade Bondeförbundet tidigt med andra agrardemokratiska partier i Europa.

Att Sverige behöver ett självständigt grönt och decentralistiskt parti även på 2000-talet råder ingen tvekan om. Den starka centralisering som pågår behöver mötas av en tydlig politisk motkraft. Ett parti med ekologisk helhetssyn och sunt ekonomiskt tänkande, ett parti som vill bryta koncentrationspolitiken och ge alla delar av landet förutsättningar att växa.

En tydlig decentralistisk profilering skulle stärka partiet såväl i partiets traditionella kärnområden som i de större städerna. Även stockholmare vill se en balanserad utveckling av hela Sverige.

Min förhoppning är att Centerpartiet ska ha förmåga att träda ut ur alliansskuggan, driva på den gröna omställningen och prioritera kraftfulla åtgärder för att ge alla delar av landet förutsättningar att växa. Lär gärna av Norges framgångsrika distriktspolitik!

Centerpartiet kan hämta mycket näring från sina gröna rötter om partiet åter ska växa och bli ett starkt, framtidsinriktat alternativ för de svenska väljarna. Lyft därför gärna fram partiprogrammets beteckning på centerideologin, ekohumanism!

Håkan Larsson

Ordförande för Centerpartiet i Krokom

Riksdagsledamot 2002-2006

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *