Samling för upprustning av Meråkerbanen

Arbetet för att Norge ska rusta och elektrifiera Meråkerbanen har pågått i decennier. Det handlar om att eliminera ”The missing link” i järnvägssystemet.

Norges regering tänker satsa stora resurser på att rusta vägar och järnvägar i Trøndelag men nämner inte Meråkerbanen. Det är naturligtvis oroande. I verkligheten borde det vara en självklarhet att rusta Meråkerbanen mellan Storlien och Hell (Stjørdal) samtidigt som Trønder-banen mellan Trondheim och Steinkjer elektrifieras och moderniseras. En upprustad Meråkerbana kommer att få mycket stor betydelse för regionen på båda sidor av riksgränsen och binda ihop hela Nordens Gröna Bälte.

Trycket ökar därför nu på regeringen i Oslo att agera. Häromdagen sände företrädare för Trøndelag, Jämtlands och Västernorrlands län – fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol (Nord-Trøndelag), fungerande fylkesordförande Arne Braut (Sør-Trøndelag), ordförande infrastrukturberedningen Thomas Hägg (Regionförbundet Jämtlands län) och landshövding Bo Källstrand (Västernorrlands län) – ett brev till Norges nya samferdselminister Marit Arnstad. Bilden från Trønder-Avisa, där en aktuell artikel finns publicerad.

I brevet understryker man att en elektrifiering och upprustning av Meråkerbanen är lika viktig som en upprustning av Trønderbanen:

Med elektrifiering av Meråkerbanen vil Midt-Norge og Midt-Sverige få en helhetlig og fremtidsrettet forbindelse i Skandinavia og med det øvrige Europa.

Elektrifiering av Meråkerbanen er en forutsetning for at regionen skal få avkastning for investeringer som allerede er gjort på svensk side. Elektrifiering er avgjørende for å styrke Meråkerbanen og Mittbanens rolle i det midtnordiske transportsystemet.

Meråkerbanen må elektrifieres sammen med Trønderbanen, slik at hyppigere og gjennomgående togtilbud kan styrke destinasjonsutvikling og handel i regionen.

Det är bara att instämma. Nu måste ”the missing link” elimineras och vi få snabba, bekväma och miljövänliga transporter mellan Jämtland och Tröndelag – såväl för gods som för persontrafik. I närmare öst- västliga förbindelser i Mittskandinavien finns en mycket stor framtidspotential att ta till vara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *