Nordens Gröna Bälte

I förra veckan deltog jag på Senterpartiets fylkesårsmöte i Stiklestad. Det var en inspirerande upplevelse. Hos partivännerna i väster lever verkligen de gröna centeridéerna. (Bilden: jordbruksminister Lars Peder Brekk och nye fylkesordföranden Björn Arild Gram)

Under de senaste dagarna har Nord-Tröndelags fylkeskommune sammanträtt i Östersund, bland annat för fördjupa samarbetet med Jämtlands län. Detta är mycket lovande.

Jag ser ett närmare samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag som en fantastisk möjlighet. Potentialen är mycket stor, men det gäller också att omsätta visionerna i praktiken.

Många samarbetsprojekt över gränsen pågår, men mycket mer går att göra för att stärka de öst-västliga kontakterna i vår gemensamma region. Jag kommer att arbeta för att finna vägar att stärka nyhetsförmedlingen över gränsen. En väl fungerande information och nyhetsförmedling är ett viktigt smörjmedel för samarbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *