Grön politik för Jämtlands län

Jag kandiderar på riksdagslistan i höstens val. Här skriver jag om de frågor jag vill arbeta för som ledamot i Sveriges riksdag. Kom gärna med synpunkter.

——

Vi lever i en region med goda möjligheter för framtiden. Potentialen är stor för Jämtlands län. Här finns gott och plats och en bra livsmiljö – vilket ger ett bra utgångsläge inför de utmaningar som väntar.

Politikens uppgift är att ge norra Sveriges inland likvärdiga förutsättningar för utveckling med omvärlden. Det behövs för att vända flyttströmmarna. Jämtland behöver därför starka och tydliga företrädare som offensivt kan driva länets intressen. Under förra mandatperioden hade jag väljarnas förtroende att representera Jämtlands län i riksdagen – och jag är beredd att fylla den rollen igen.

Jag vill medverka till en kraftfull grön, decentralistisk politik. En sådan politik är bra för hela landet och särskilt viktig för Jämtlands län.

Regional rättvisa och likvärdiga förutsättningar är grundläggande. Jag arbetar för en kraftfull distriktspolitik, där återföring av vattenkraftsmedel, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och omlokalisering av statliga jobb från Stockholm till andra delar av landet är viktiga delar. En väl fungerande infrastruktur och bra förutsättningar för småföretagen är grunden i den samhällsutveckling jag vill förverkliga.

Norge är ett föredöme när det gäller att ta hela landet i bruk. Grannarna i väster använder redan flera av de åtgärder jag vill införa hos oss. Däremot har Oslo ännu inte insett att Meråkerbanen måste elektrifieras, även om det börjar röra sig i rätt riktning. Jag arbetar aktivt för ett nära och fördjupat samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag. Ett framtidsprojekt att kämpa för är ett jämt-trönderskt vinter-OS, uppbackat av såväl Sverige som Norge.

Jämtlands län producerar redan idag stora mängder förnybar energi i form av vattenkraft, bioenergi och allt mer vindkraft. Potentialen är mycket större. Vårt län kan bli en stor exportör av grön energi – men då gäller det att se till att en del av de värden som genereras får stanna lokalt och utveckla våra bygder. Om vi påskyndar omställningen till miljövänliga bränslen – till biogas-, etanol- och eldrift – kan Jämtlands län bli den första helt fossilfria regionen.

Uranjakten i länet måste stoppas. Kärnkraften är en riskabel energikälla och ingen hållbar lösning på klimatfrågan. Jag säger nej till brytning av uran och vill ge kommunerna möjlighet att sätta stopp redan på prospekteringsstadiet.

Jag vill tillönska alla läsare ett Gott Nytt Valår 2010!

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat för Centerpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *