Vanvett bryta uran i Storsjöbygden

Det australiska prospekteringsföretaget Aura trumpetar nu ut att man har funnit världens sjunde största urantillgång i Myrviken. Tidigare har det kanadensiska företaget Continental Precious Minerals (CPM) påstått att man har funnit en ännu större fyndighet i närheten (Vikenprojektet). Syftet är säkerligen att i första hand försöka charma aktieägare och presumtiva investerare att satsa mer pengar i prospekteringsbolagen.

Att bryta uran i alunskiffer i Storsjöbygden är vanvett på flera sätt. Miljömässigt vore det en katastrof på grund av de enorma avfallsmängder som skulle bildas och risken för att förorena den närbelägna Storsjön. Dessutom skulle ett gigantiskt dagbrott föröda en gammal kulturbygd om påverka inte bara de gröna näringarna utan även besöksnäringen mycket negativt.

Sammanlagt finns det säkerligen stora mängder uran i alunskifferlagret i Jämtland, liksom i Västergötland och Närke, men halten är oerhört låg och ingenting tyder på att en brytning skulle vara lönsam. Även ekonomiskt framstår de internationella prospekteringsbolagens härjningar i Jämtland som en vanvettig verksamhet, men de hoppas förstås att det finns investerare som inte begriper detta. Olle Holmstrand förklarar detta på ett övertygande sätt i Radio Jämtland.

Aura, CPM och Mawson (ett annat kanadensiskt bolag som borrar i urberget i Hotagen, Krokoms kommun) skapar oro i bygderna. Därför är det viktigt att lagstiftningen stärks för att ge kommunerna möjlighet att sätta stopp för uranjakten redan på prospekteringsstadiet. I de här fallen råder inte minsta tvekan om att det är just uran de internationella bolagen är ute efter och då finns det inga skäl att de ska fortsätta den här verksamheten när de berörda kommunerna entydigt har slagit fast att de kommer att använda sitt veto om brytning skulle bli aktuell.

Läs gärna Jämtlandscenterns rapport i uranfrågan; Låt uranet stanna i marken!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *