Sverige och Tyskland kan leda den gröna omställningen

(Debattinlägg publicerat bland annat i Östersunds-Posten, Länstidningen, Smålandsbygdens tidning och Nord-Sverige)

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften och massivt satsa på grön, förnybar energi är mycket glädjande. Fukushimahaveriet har åter visat att kärnkraft är en riskfylld teknologi som inte platsar i ett hållbart energisystem – och tyskarna drar de logiska slutsatserna av detta. Regeringen i Berlin är samtidigt välgörande tydlig med att kärnkraftsavvecklingen inte får hota klimatmålen.

Som Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek konstaterar är Tysklands ”energiewende” en enorm möjlighet för tysk ingenjörskonst. Även Sverige har goda skäl att ta beslut om ytterligare satsningar på förnybar energi för att kunna fasa ut kärnkraften. Vårt land har minst lika goda förutsättningar som Tyskland att avveckla kärnkraften – och energiomställningen har förutsättningar att bli ett verkligt även lyft för svenskt miljö- och energikunnande. Många nya jobb kan skapas.

Att miljöminister Andreas Carlgren inledningsvis kritiserade det tyska avvecklingsbeslutet kändes därför inte bra. Som kärnkraftskritiker och förespråkare för förnybar energi har han goda skäl att applådera att Europas största industrination kraftfullt satsar på den gröna omställningen. Glädjande nog har miljöministern senare nyanserat sig. Vid riksdagens frågestund nyligen underströk han, i ett svar på en fråga från Marie Wickberg(c), att det nu finnsstora möjligheter för ett nära samarbete på energiområdet mellan Sverige och Tyskland.

Regeringens energiuppgörelse 2009 innebär stora satsningar på förnybar energi och effektivisering. En omfattande utbyggnad av främst bioenergi och vindkraft har också kommit igång. Ett allvarligt misstag i uppgörelsen är att den öppnar för möjligheten att ersätta gamla reaktorer med nya. Centerpartiet, som sedan 1973 har haft en kritisk inställning till kärnkraft, borde inte ha medverkat till detta. Även om föga talar för ny kärnkraft, särskilt som inga statliga subventioner ska få förekomma, har trovärdigheten i omställningsarbetet skadats.

Misstag kan som tur är rättas till. Efter Fukushima bör Centerpartiet ta initiativ till en bred uppgörelse om att definitivt stänga dörren för ny kärnkraft. En färdplan för hur dagens tio reaktorer kan fasas ut ur energisystemet bör utarbetas. Det skulle stärka incitamenten att satsa offensivt på förnybar energi och effektivisering.

Den japanska katastrofen visar att kärnkraft innebär oacceptabla risker även i ett utvecklat industriland. Hela kärnbränslekedjan – från uranbrytning över driften till slutförvaring av det radioaktiva avfallet – innebär hot mot livet och miljön. Kärnkraften bör därför bli en så kort parentes som möjligt.

Sverige har nu en unik chans att, tillsammans med Tyskland, ta ledningen i den gröna omställningen. Låt oss ta vara på möjligheterna att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem och ett miljövänligt samhälle för oss själva och framtida generationer.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande för Centerpartiet i Krokom

Riksdagsledamot 2002-2006

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *