Håkan om viktiga EU-frågor…

…miljö och klimat
– Att samarbeta på miljö- och klimatområdet är en kärnfråga i det europeiska samarbetet, eftersom det handlar om genuint gränsöverskridande problem som måste lösas gemensamt.  Det är särskilt viktigt att EU, under svensk ledning, kan agera med kraft inför FN-konferensen om klimatet i Köpenhamn i december 2009.

– Genom samarbete kan de europeiska länderna påskynda energiomställningen och övergången till ett hållbart energisystem, byggt på förnybara energikällor. Forskningssamarbetet på detta område är av stort värde. Varje land ska dock även fortsättningsvis besluta om sin egen mix mellan olika energikällor.
…ett smalare EU
– Bryssel ska inte lägga sig i frågor som bättre sköts nationellt, regionalt eller lokalt. EU ska respektera medlemsländernas beslutsrätt när det gäller skola och utbildning, sociala trygghetssystem, kultur, jakt, sportfiske och naturresurser. Sätt EU på bantningskur!
…sammanhållningspolitiken
– Eftersom EU har en gemensam inre marknad behövs sammanhållningspolitiken för att motverka social och regional klyvning av Europa. Inte minst det gränsöverskridande samarbetet inom interreg är viktigt. Strukturfonderna bör dock ses över och förenklas inför kommande programperiod.

…murar mot omvärlden
– EU får inte utvecklas mot en ”Fästning Europa” som bygger höga murar mot omvärlden. Gränshinder inom EU och mot omvärlden – inte minst i förhållande till vårt grannland Norge – ska avvecklas.
…öppenhet och personlig integritet
– En stor del av de ingrepp som skett under senare tid när det gäller övervakning och kontroll på internet – FRA-lagen, IPRED (fildelningslagen) och ACTA – har sin grund i EU-beslut och EU-direktiv. Den stora debatten uppstår när unionens direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning. Det är viktigt att agera för öppenhet och personlig integritet redan på EU-nivå. När direktiven ska implementeras i nationell lag blir det svårare.
…krona eller euro
– Jag arbetade aktivt för att behålla kronan i folkomröstningskampanjen om EMU 2003 – och kan idag sex år senare konstatera att väljarnas nej till euron var ett mycket klokt beslut. Sverige har under de gångna åren haft högre tillväxt, lägre inflation och lägre arbetslöshet än Euroland. Kronan är en tillgång även i den ekonomiska krissituation vi befinner oss för närvarande.
…flexibel integration
– Det europeiska samarbetet ska inte prackas på länder och folk från ovan utan måste växa fram underifrån och vara förankrat bland medborgarna. Länderna ska kunna samarbeta i olika konstellationer utan att detta ses som problem. De länder som önskar ha en gemensam valuta ska självfallet få ha detta, medan de som vill behålla en egen nationell valuta ska ha samma rätt till detta – för att ta ett viktigt exempel. Mångfald är bättre än enfald.
…Lissabonfördraget
– Jag är kritisk till att Lissabonfördraget innebär att ytterligare makt överförs från nationell nivå till Unionen och att de stora medlemsländernas inflytande stärks på de mindres bekostnad. Euroeliten har varken respekterat Frankrikes och Nederländernas nej till det konstitutionella fördraget eller Irlands nej till Lissabonfördraget. Hur tror man att medborgarna ska ha förtroende för det europeiska projektet när man anstränger sig för att gå runt folkviljan?
…demokratiernas Europa
– Samarbetet i Europa måste byggas underifrån och vara förankrat i folkviljan. Ett långsiktigt hållbart samarbete byggs mellan självständiga länder som samverkar av egen vilja, Demokratiernas Europa. De krafter som vill centralisera och bygga en europeisk stormakt, Europas förenta stater, måste få svar på tal.
…gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
– Min uppfattning är att EU:s medlemsländer ska samarbeta för fred och utveckling i Europa och globalt. Samarbetet bör vara mellanstatligt och varje land ha kvar en egen röst på den internationella arenan. Ställningstaganden när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik ska kräva enhällighet och inte fattas med majoritetsbeslut.

4 svar på ”Håkan om viktiga EU-frågor…

  1. Har sysslat med sjukvårdsfrågor i över trettio år. Något lite tror jag mig lärt. Lena Ek talar om fritt vårdval Europa. Det kan inte genomföras utan att sjukvården förs upp på EU nivå. Det kommer inte att göra EU mindre eller vassare,tvärt om. Det är så otänkt att man baxnar. Om jag inte får ett klart besked i direkt strid med Lena Ek att sjukvård inte är en EU fråga utan bör stanna på nationell nivå då avstår jag ifrån att rösta. Marie Wickberg talade på vår distriktsstämma. Hon vill föra upp abortfrågan, även om jag i sak är helt överens med henne så tycker jag inte frågan hör hemma i EU. Polackerna bör komma till insikt genom diskussion på hemmaplan och inte via tvingande beslut uppifrån. Det som är skrämmande med våra centerkandidater är att man säger litet men vasst samtidigt som man är väldigt pigg på att föra upp egna hjärtefrågor på EU nivå. Om alla parlamentariker gör det samma så kommer EU att lägga sig i allt.

  2. Hej Ingvar!
    Min grundinställning är att vi ska samverka nära i Europa, men att samarbetet i huvudsak ska vara mellanstatligt. Det gäller även vården. Vi behöver mer samarbete över gränserna när sjukvården specialiseras. Vi kan inte ha alla specialiteter på varje sjukhus, inte ens i varje land. Därför är det exempelvis bra att vi här i Jämtland kan samarbeta med St Olavs hospital i Trondheim.
    Jag håller samtidigt med om att besluten om vården och vårdresurserna ska tas regionalt eller nationellt. Det är medlemsländerna som ska bestämma, inte EU-byråkrater. Min målsättning är att en hel del beslut ska flyttas ned från EU, decentraliseras, till medlemsländerna, inte att fler beslut ska centraliseras till Bryssel. Jag arbetar för ett Demokratiernas Europa, inte ett Europas förenta stater.
    Hoppas att du kommer att kunna rösta centergrönt även i valet till Europaparlamentet, Ingvar!

  3. Hej! Hur ställer du dig till frågor som rör offentligheten inom EU? Jag funderar på frågor som rör meddelarskydd och offentlighetsprincip när det gäller offentliga handlingar på EU-nivå?

  4. Hej Stefan!
    Du tar upp mycket viktiga frågor. Jag vill arbeta för att den nordiska (svenska och finländska) offentlighetsprincipen och meddelarskydd införs även när det gäller EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *