Framgångsrik dag i Örebro

När jag nu summerar fredagen på centerstämman i Örebro är jag nästan positivt överraskad. Allt tal om högervridning till trots tycker jag att dagen har visat att de gröna centerrötterna lever.

Först visade stämman klokhet genom att avvisa eurokramarnas (jo, de finns även inom Centerpartiet) krav på att omgående börja förbereda en ny folkomröstning. Detta trots att det rådde enighet om att avvakta minst en konjunkturcykel (minst tio år) efter folkets nej till euron 2003.

Stämman var emellertid klok och jag är glad att vi som är tydliga och övertygade motståndare till att skrota kronan den här gången gjorde gemensam sak med partiledningen. Det är först under nästa mandatperiod som det är läge att väga för- och nackdelar med den gemensamma valuta. För min del är jag ganska övertygad om att insikten om att det är tillgång för landet att ha en egen valuta och en självständig Riksbank då har spridit sig till den stora och breda majoriteten.

Nästa stora glädjeämne är att Jämtlandscentern fick med sig hela stämman, inklusive statsråden, på att överväga hur minerallagen kan stärkas för att ge kommunerna ökat inflytande redan vid prospektering efter uran. Idag är det först när en brytning av uran blir aktuell som kommunerna kan inlägga sitt veto. Jag utgår ifrån att regeringen snarast prövar hur kommunernas inflytande kan öka när uranjägarna börjar härja i våra bygder.

Mycket annat har också hänt i Örebro under dagen. Jag har bland annat deltagit i en diskussion i Studio Ett om Centerpartiets roll i dagens svenska politik. Statsråden Eskil Erlandsson, Andreas Carlgren och Åsa Torstensson, tillsammans med Europaparlamentarikern Lena Ek berättade vad de planerar för höstens svenska ordförandeskap (bilden). Det är mycket bra på gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *