Bryt det ensidiga Stockholmsperspektivet

sthlmIdag styr Stockholmsperspektivet alltför ensidigt Sveriges utveckling. Det gäller inom media, politik och näringsliv. Det är viktigt att bryta denna ensidighet för att ge alla delar av landet någorlunda likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Jag har skrivit ett inlägg om detta, som publiceras i dagens utgåva av Östersunds-Posten. Som jag påpekar i artikeln finns mycket inspiration att hämta från grannarna i väster. Norge har sedan länge en medveten distriktspolitik som ger alla delar av landet goda förutsättningar att växa och utvecklas. Låt oss lära av de norska erfarenheterna!

0 svar på ”Bryt det ensidiga Stockholmsperspektivet

 1. Var finns idag det parti som verkligen lyfter upp landsbygdsintressena? Delar av centerns ”Stureplansimage” med starka nyliberala, okänsliga inslag har givit (c) en mycket spretig och otydlig profil, samtidigt som Miljöpartiet hittills inte riktigt kunnat konkret förklara hur en kompensation för landsbygdens folk för den nödvändiga höjningen av bensinskatten till fullo ska kompenseras för de som är tvingade att använda bil.

  Matts Dahlkwist (MP)

 2. Hej Matts!
  Det är viktiga frågor du lyfter. Jag håller med dig om att diskussionen kring ”Stureplanscentern” har gett intrycket att Centerpartiet inte skulle driva landsbygdens intressen som förr. Den bilden gör dessutom politiska motståndare, främst socialdemokrater, allt för att förstärka.

  Jag vill gärna att Centerpartiet nationellt driver landsbygdsfrågorna hårdare, men samtidigt är det ändå klart att vårt parti är det parti som tar mest hänsyn till landsbygden och driver att hela Sverige ska leva. Men förväntningarna är höga. För Centerpartiet i Jämtland är landsbygdsutveckling en högt prioriterad fråga inför valet. Om det kan inte råda minsta tvekan.

  Jag beklagar att de gröna partierna idag bekämpar varandra utan att fundera över i vilka frågor vi borde kunna samarbeta.

  Mitt intryck är hursomhelst att Miljöpartiet i hög grad domineras av storstadsintressen. Ska bensinskatten höjas måste det ske genom en grön skatteväxling som kompenserar landsbygdens folk som är helt beroende av bilen för att kunna bo kvar. Men det verkar mp ha glömt.
  Miljöpartiets förslag om kilometerskatt, som man har fått stöd för från s och v, skulle dessutom slå hårt mot företag i det glesbebyggda inlandet med sina långa avstånd. Man har ett gott syfte men verkar inte förstå de negativa konsekvenserna av de egna förslagen.
  Jag kommer att, som centerpartist, fortsätta att kämpa för landsbygdens och inlandets intressen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *