Bild från en annan tid

Jag hoppas senare i år Olle, Håkan, Anders 1994kunna ge ut en bok med min bild av Bondeförbundets/Centerpartiets ideologiska utveckling. Av partiets 115 åriga historia har jag själv varit med i rörelsen i 48 år. Det är otroligt vad tiden går.
Under arbetets gång hittar jag en hel del bilder från partiets historia, ibland med mig själv inblandad. Här lägger jag in en bild från centerstämman 1994, då Anders Ljunggren och jag var utfrågare av partiordföranden Olof Johansson. Det var en annan tid, men en på flera sätt härlig tid även om det även då fanns problem och utmaningar i politiken. Det var ekonomiskt krisläge och vi stod inför folkomröstning om Sverige skulle bli medlem i EU eller inte.
Och nog ser man att tiden har haft sin gång även på andra sätt…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *