Utmana Stockholmsfixeringen!

Hakan.Larsson.ute-500pxLT-debatt 4/9 2014

Kanske har ÖP:s politiske redaktör Marcus Persson startat en av de viktigaste debatterna för framtiden. Han har utmanat medieeliten i Stockholms innerstad genom att framföra en ödmjuk begäran om bättre nyhetsbevakning av hela landet. Han avfärdas då i affekt av Aftonbladets Fredrik Virtanen, som kallar Marcus ”torped”, varefter DN:s Johan Croneman betecknar honom som en ”nybitter” politisk redaktör som ”flytt tillbaka till vischan”.

Uppenbarligen klarar inte Virtanen, Croneman och det medieetablissemang de tillhör en diskussion om hur nyhetsförmedlingen i landet faktiskt ser ut. I den bubbla de befinner sig ser de inte att riksmedias bevakning av vad som händer  i hög grad är koncentrerad till en mindre del av landet, Stockholms innerstad. Andra regioner får vanligen nöja sig med en och annan exotisk utflykt från centralredaktionen.

Public service har ett särskilt ansvar för en fungerande nyhetsförmedling. De regionala stationerna gör säkert så gott man kan, men SR och SVT på nationell nivå kan ta ett större ansvar genom att omlokalisera en del av sina centrala redaktioner. Som riksdagsledamot föreslog jag 2004 att en central nyhetsredaktion borde placeras på någon annan plats än på Gärdet i Stockholm, förslagsvis i Östersund. Det är fortfarande ett relevant krav. SR och SVT har också en del att lära av kollegorna i våra grannländer.

Stockholmsfixeringen är tydlig även inom politiken. Diskussionerna förs och besluten tas ofta utifrån ett inskränkt huvudstadsperspektiv.  Som LRF:s länsordförande Håkan Nilsson konstaterar (ÖP 2/9) verkar det också som om många i valdebatten har ”glömt stadens och landsbygdens ömsesidiga beroende av varandra”. Det tycks finnas en symbios mellan media och politik, där man har förträngt att ”staden behöver landet som leverantör av mat och energi, landet behöver staden som marknad”.

Jag har själv bott i Stockholm och gillar huvudstaden. En tillväxt på övriga landets bekostnad ligger emellertid inte heller i stockholmarnas intresse.

Den som granskar politiken ser snart att Centerpartiet är bäst på att se hela landet. Det är exempelvis tack vare det decentralistiska partiet som det finns mer resurser i landsbygdsprogrammet än tidigare. Ett tydligt exempel är också att Centerpartiet på riksplanet offensivt driver frågan om att regionalisera fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (liksom på vindkraft). Enbart för Jämtland Härjedalen handlar det om öven en miljard kronor.

Vi kan inte längre acceptera att norra Sverige förser södra delen av landet med naturtillgångar i form av energi, skog och mineraler utan att en rättmätig del av värdena får stanna och medverka till utveckling och tillväxt.

Liksom Marcus Persson utmanar den mediala Stockholmsfixeringen är jag beredd att utmana huvudstadsfixeringen inom politiken om jag får väljarnas förtroende. För att nå konkreta och snabba resultat är det viktigt att samverka över partigränserna.

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat (c)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *