Nyhetsförmedling över gränsen

Jämtland och Tröndelag är delar av samma region, Nordens gröna bälte. Ändå fungerar nyhetsförmedlingen mellan de olika delarna av vår gemensamma region dåligt.

Jag vill medverka till att förbättra nyhetsförmedlingen över Kölen och arbetar för detta sedan länge. När jag arbetade på Östersunds-Posten hade vi under några år ett ganska nära samarbete med Trönder-Avisa. Idag är samarbetet mellan nyhetsredaktionerna på ömse sidor av riksgränsen i det närmast icke existerande.

Därför har jag tagit initiativ till ett samarbete som förhoppningsvis snart resulterar i ett interregprojekt. Idag har vi haft ett möte i Duved, där vi i princip enades om ett gemensamt projekt mellan Jämtlands län, Nord- och Sörtröndelag. Efter nyår sätter det igång om planerna går i lås. Det känns både spännande och inspirerande.

Bilden (Foto:Ann-Louise Rönestål Ek): Nu satser vi på bättre nyhetsförmedling över gränsen! F v Roger Rein, Michael von Essen, Håkan Larsson och Sidsel Trönsdal vid fredagens möte i Duved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *