Stämman samlade centerrörelsen

Ett par dagar efter Centerpartiets framtidsstämma börjar jag kunna samla mig för att sammanfatta intrycken. Låt mig på en gång slå fast att jag inte är nöjd med allt som skedde i Upplands Väsby. Intrycket är ändå i huvudsak positivt. Efter turbulensen kring årsskiftet samlades – som Aftonbadets Lena Mellin helt riktigt konstaterar – centerrörelsen nu kring traditionella värden som decentralisering, miljöomställning och småföretag.

Jag blev särskilt glad över att de över 500 ombuden stärkte skrivningarna kring landsbygdens och jordbrukets viktiga roll. Här finns rörelsens gröna rötter, varifrån det finns mycket näring att hämta när vi möter framtiden. Skrivningarna i idéprogrammet blev tydligare genom stödet till Marias reservation i partistyrelsen, som slår fast att:

Åkermarken är en begränsad tillgång som måste skyddas bättre. Med olika medel ska självförsörjningsgraden av livsmedel ökas, vilket även möjliggör export av livsmedel av hög kvalitet.

Utifrån denna formulering är förutsättningarna goda när det gäller att vidta kraftfulla konkreta åtgärder för att stärka modernäringen i Sverige. Det är helt oacceptabelt att självförsörjningsgraden på livsmedel kraftigt har sänkts till under 50 procent sedan EU-inträdet. Vi har utmärkta förutsättningar att producera bra mat i Sverige – och de möjigheterna måste tas till vara. Särskilt som detta krävs om vi vill ha en öppen och levande landsbygd även i framtiden.

Däremot är jag inte förtjust i att Centerpartiet för första gången i sin historia betecknar sig som ett liberal parti – om än en liberalism som är “social, decentralistisk och grön”.  De som vurmar för liberal retorik har inte förstått att detta kan leda till förvirring om partiets ideologiska grund. Jag anser att Centerpartiet tillhör en egen agrardemokratisk idétradition även om det finns en socialliberal kärna i ideologin. För min del kommer jag även fortsättningsvis att beteckna mig som grön centerpartist och ekohumanist.

Ett annat område där jag hade velat se en tydligare skrivning är kärnkraften. När partiet entydigt förklarar att vi eftersträvar ett energisystem som till 100 procent bygger på förnybara energikällor inom en generation bör man självfallet tydligt markera att detta innebär att kärnkraften måste fasas ut under denna tid.

När det gäller diskussionen om de decentraliserade skattebaserna ströks detta ur den slutliga programtexten. Vice partiordföranden Anders W Jonsson hänvisade till att detta kommer att utredas inför den ordinarie partistämman i Karlstad i höst.

Jag hoppas att partiet då entydligt markerar sin decentralism genom att exempelvis entydigt ta ställning för att fastighetsbeskattningen på vattenkraft överförs från staten till berörda kommuner och regioner. Något annat borde vara uteslutet för ett parti som började arbeta i denna riktning för flera decennier sedan. Klart är att de naturresursrika delarna av landet måste få del av de enorma värden som levereras till den egna utvecklingen. Det är en förutsättning för att alla delar av landet ska kunna växa och utvecklas – och vem ska driva dessa frågor om inte det decentralistiska partiet.

Sammanfattningsvis ser jag framtidsstämman som ett avstamp för centeroffensiv. Centerrörelsen samlade krafterna och kan nu agera offensivt för framtiden. Nästa gång centerrörelsen samlas blir vid den ordinarie stämman i Karlstad i september. Då kommer viktiga ställningstaganden att göras inför valet och den kommande mandatperioden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *