Viktig diskussion i residensets trädgård

residens2Det händer mycket under den pågående Yranveckan i Östersund. Intressanta diskussioner kan exempelvis inträffa i Länsresidensets trädgård. Så också idag.

De två journalisterna och författarna Jens Ganman och Kjell Albin Abrahamson drabbade denna eftermiddag samman under ledning av ÖP:s chefredaktör Hans Lindeberg. En ganska stor publik hade sökt sig till trädgården.

Kjell Albin hade starkt kritiska synpunkter på Jens sätt att använda anonyma obekräftade källor i sin bok om finansmannen Maths O Sundqvist, Kungen av Jämtland. Jens tyckte å sin sida att Kjell Albin använde liknande metoder i sin bok om Alsenchauffören, Den harmynte humoristen. Ska det finnas gränser för meddelarfriheten? var frågan som ställdes. Diskussionen är naturligtvis viktig i en demokrati. Debattörerna i residensets trädgård var inte överens om särskilt mycket. ÖP-TV var på plats och ger en bra sammanfattning av diskussionen. LT skriver också i dagens tidning.

På en punkt var de båda kombattanterna emellertid eniga. Både Kjell Albin och Jens menar att jämtarna är fega och inte står för sina åsikter. Ett uttryck för detta är att många insändare i ÖP och LT är undertecknade med signatur, fler än i tidningar på andra håll i Sverige. Skribenten vågar inte stå för sina åsikter. Civilkurage är en bristvara.

Jag är inte säker på att jämtar och härjedalingar är fegare än andra – och jag är inte övertygad om att det är fler anonyma insändare hos oss än på andra håll. Men det är illa nog. Jag tycker därför att tidningarna bör överväga att skärpa upp kraven på att en insändarskribent eller en kommentarsskribent på webben  ska stå för sina åsikter och synpunkter med sitt namn. I princip är det tveksamt att publicera anonyma inlägg. Är det tillåtet att publicera sig anonymt riskerar en hel del av det som publiceras att bli rent ”skitsnack”, folk skriver sådant som de aldrig skulle göra om de skulle skriva under med sina namn. Dessutom är det svårt att bemöta anonyma skribenter. Det vore åtminstone bra om våra medier tar en ordentlig diskussion om regelverket när det gäller publicering av insändare och komentarer på webben.

Fram för en öppen och fri diskussion där debattörerna står för sina åsikter och synpunkter!

Bilden: ÖP:s chefredaktör Hans Lindeberg leder diskussionen mellan Jens Ganman och Kjell Albin Abrahamson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *