Ombudsman för väljarna

Vilken roll har en svensk EU-parlamentariker? Det funderar jag förstås över när jag nu kandiderar i valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Uppgiften är i grunden att företräda sina väljare och föra fram deras synpunkter och åsikter på EU-nivå. Att ordet ombudsman stämmer väl med uppdragets innebörd insåg jag när jag läste om Björn Månsson, som kandiderar för Svenska folkpartiet i Finland. Det finns ett fint svenskt ord för att beskriva vad jag vill bli: ombudsman för mina väljare, säger Björn i en tidningsintervju och det är just vad jag också vill bli.

Jag ser som min uppgift, om jag blir vald till Europaparlamentet, att vara en tydlig röst, ombud för, för miljövänner, entreprenörer och decentralister i Bryssel och Strasbourg. Det vidsträckta, men glesbefolkade, norra Sverige behöver tydliga röster när besluten fattas. Vad vi än anser om EU så berör besluten oss i vår vardag och då är det förstås viktigt att kunna påverka. Därför hoppas jag på ett större valdeltagande den 7 juni än vid tidigare val till Europaparlamentet. Annars blir inte de valda särskilt representativa för folkviljan. Din röst gör skillnad!

Jag arbetar för ett nära samarbete mellan Europas länder och folk, men är kritisk till de krafter som arbetar för att centralisera makten och bygga en europeisk statsbildning, Europas förenta stater. Min målsättning är ett Europa, där länderna samarbetar och samtidigt respekterar varandras självbestämmande, Demokratiernas Europa. Mångfald är bättre än enfald.

Samarbetet inom EU bör koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor som miljö och klimat, handel och kamp mot internationell brottslighet. Däremot ska Bryssel inte detaljstyra och klåfingrigt lägga sig i frågor som medlemsländerna bättre beslutar själva. När EU-byråkratin anser sig kunna besluta om jaktreglerna i Sverige eller hur många träd det ska få finnas i en svensk beteshage har det gått alldeles för långt. EU är i behov av en ordentlig bantningskur.

Vill Du bli företrädd av en konstruktiv EU-kritiker kan Du sätta Ditt kryss framför mitt namn på Centerpartiets lista. Jag är beredd att bli Din ombudsman i EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *