Konsumenterna vill ha mjölkkorna kvar

Landets kvarvarande mjölkbönder är hårt pressade ekonomiskt. Medan mellanhänderna – mejerier och handel – ser till att ta ut sina marginaler får mjölkproducenterna ta hela smällen när ekonomin kärvar. Det är fullständigt oacceptabelt.

En Icahandlare i Åre, Lars Ocklind, tog initiativ till att lägga på en krona och själv bidra med två per liter, pengar som går direkt till mjölkbönderna i närområdet. Kan man tänka sig; mjölkförsäljningen i Åreområdet har kraftigt ökat sedan det initiativet togs. Detta går bara att tolka som att konsumenterna är beredda att betala mer för mjölken för att mjölkkorna ska finnas kvar i våra bygder. Korna har stor betydelse inte bara för att vi ska få bra och nyttig mjölk utan också för att hålla landskapet öppet. 

Åreinitiativet har stort symbolvärde – och om hela handeln kan följa exemplet skulle det få stor betydelse även i praktiken. Jag hoppas att handeln i stort har kurage nog att ställa upp. Det gör att mjölkbönderna också får kraft att jobba vidare och övervinna den nuvarande ekonomiska krisen.

Långsiktigt krävs det kraftåtgärder för stärka jordbruket. Sverige producerar mat av hög kvalitet – och det råder ingen tvekan om att mänskligheten i framtiden kommer att behöva såväl mjölkproduktionen som annan produktion från de gröna näringarna. Sverige ställer högre djurskyddskrav än många andra länder. Då måste de svenska producenterna också få betalt för de kostnader som detta innebär. Såväl politiken som handeln har ett stort ansvar för att detta ska ske i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *