En politik för hela landet

(Inlägg publicerat i ÖP och LT granboforsen24 juli 2014)

Under Almedalsveckan presenterade Hela Sverige ska leva, som samlar tusentals lokala utvecklingsgrupper, sitt landsbygdsprogram och sina krav inför valet. Innehållet är utmärkt och består i allt väsentligt av förslag som jag gärna ansluter mig till. Förhoppningsvis får landsbygdsfrågorna nu den plats de förtjänar i valrörelsen – och i praktisk politik framöver.

Om storstäder och universitetsstäder växer ohämmat, medan stora delar av övriga landet förlorar befolkning klyvs Sverige. En sådan utveckling förlorar alla på. Därför krävs en offensiv politik för likvärdiga förutsättningar för utveckling. Inte minst för att skapa framtidstro i vår region Jämtland Härjedalen.

Landsbygden levererar resurser som ett mer hållbart samhälle kräver; mat, förnybar energi, byggmaterial och industrirårvaror. Ändå hamnar intäkterna från exploateringen i hög grad på andra håll. Vad kan då göras för att åstadkomma en mer rättfärdig fördelning?

Hela Sverige ska leva lyfter åter fram kravet att de bygder som tillhandahåller naturresurser ska få skälig ersättning för det intrång och de olägenheter det innebär. I våra grannländer är detta en självklarhet, men tyvärr inte hos oss. Hög tid för förändring!

Ett centralt förslag är att fastighetsavgiften på vattenkraft (och vindkraft) ska överföras från staten till berörda regioner och kommuner.  Enbart för Jämtlands län handlar det om över en miljard kronor per år, ett tillskott som skulle betyda oerhört mycket. Det som är möjligt hos grannarna i Norge kan förverkligas även hos oss. Centerstämman förra året tog ställning för en regionalisering av fastighetsskatten.

Jag förespråkar vidare en rimlig mineralavgift till kommuner med gruvdrift och  att inkomster från utboägd skog ska beskattas där skogen finns och inte där ägaren är skriven. Ett viktigt verktyg för likvärdiga utvecklingsförutsättningar är även geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter. Erfarenheterna från den framgångsrika norska distriktspolitiken visar att detta är ett effektivt medel.

Andra områden av stor betydelse är en väl fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, bredband och mobiltäckning. Tillgång till kapital och bra service har också stor betydelse. Viktigt är vidare att ta fram en nationell strategi för att stärka de gröna näringarna. Vi kan producera mycket mer bra mat och det är möjligheter som måste tas till vara.

Centerpartiet arbetar för växtkraft i hela landet och en hel del har åstadkommits de senaste åren. Ytterligare resurser har tillförts landsbygdsprogrammet och miljarder satsas på bredband. Men mer kan åstadkommas med ökat stöd för det decentralistiska partiet  i höstens val – och genom samarbete över partigränserna.

Kolla gärna vilka riksdagskandidater som arbetar för att förverkliga Hela Sverige ska levas krav och för en politik för att ta hela landet i bruk. Jag är en av dem.

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat (c)

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *