Tankar dagen efter valet

Det är lätt att drabbas av dubbla Hakan.Larsson.ute-500pxkänslor dagen efter väljarnas dom. Framgången för Centerpartiet lokalt gör mig glad, men att ett främlingsfientligt parti är det enda parti som egentligen kan redovisa en valframgång  på riksplanet grumlar glädjen.

Jag  är mycket glad över att Centerpartiet i Krokoms kommun stärker sin redan starka ställning. Att stödet ökar med över tre procent till 28,4 procent är förstås mycket glädjande. Det innebär att partiet ökar med två mandat till tretton. Här på Rödön ökar stödet till hela 45 procent.

Samtidigt som stödet för Centerpartiet alltså ökar i kommunen faller stödet något i riksdagsvalet. I Krokoms kommun röstade 15,7 procent på Centerpartiet i riksdagsvalet, inte mycket mer än hälften av de väljare som gav partiet sitt stöd i kommunvalet. Skillnaden mellan stödet i kommunvalet och i riksdagsvalet var stor redan tidigare och ökade nu ytterligare.

Hur ska man då tolka detta?

En slutsats är att Centerpartiet under de senastet åtta åren har lett majoriteten i Krokom på ett trovärdigt och bra sätt. Kommunen har en, efter omständigheterna, god ekonomi. Det är ordning och reda. Befolkningen växer. Arbetet för att hela kommunen ska ges förutsättningar att växa genom bättre vägar, bredband och mobiltäckning pågår hela tiden. Samarbete med grannarna i väster (Tröndelag) ses som en viktig potential för framtiden.

Valframgången visar också det starka förtroendet för kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, men även för andra ledande av kommunens ledande centerföreträdare som socialnämndens ordförande Cristine Persson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Karin Wallén, liksom kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Hellström. Dessutom har många andra varit aktiva i Centerpartiets lokala valrörelse. Särskilt roligt är att flera relativt nya medlemmar har kommit med ny inspiration och deltagit i en mängd olika aktiviteter. Att vi har hela 46 kandidater i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av vår vidsträckta kommunen är också en stor tillgång.

Som kretsordförande har det varit mycket positivt att se hur mycket som har hänt under valrörelsen genom att många har tagit ansvar. Material har delats ut till hushållen i hela kommunen, vi har haft aktiviteter i Krokom, Nälden, Änge, Föllinge och på flera andra håll. Ja, även i Lugnvik (som ligger i Östersunds kommun) för att nå fler Åsbor.

Nu väntar diskussioner om hur Krokom ska ledas under de kommande fyra åren. Förutsättningarna för att Centerpartiet får fortsätta att leda kommuen ser hursomhelst bra ut. Mycket återstår att göra för att utveckla och stärka kommunen. Parollen Grön Politik för Det Goda Livet ska omsättas i praktiken.

Samtidigt som Centerpartiet gick framåt i kommunen förlorade vi stöd i riksdagsvalet. Det ser dock ut som om partiet kan behålla sitt riksdagsmandat  i Jämtlands län, även om marginalen minskar. Som en av distriktets främsta kandidater på riksdagslistan får jag självfallet ta på mig en del av ansvaret för det sjunkande stödet.

Även om Centerpartiet på riksplanet har gjort en remarkabel valrörelse med Annie Lööf i högform och nästan nått upp till 2010 års resultat skulle det ha kunnat gå ännu bättre i riksdagsvalet. Debatten kring det olycksaliga förslaget till idéprogram för ett par år sedan kastar fortfarande sin skugga över trovärdigheten i en hel del väljares ögon. Många reagerade häftigt mot de nyliberala, för att inte säga libertarianska, influenserna i förslaget. Det gör att många väljare fortfarande har lättare att rösta på Centerpartiet i lokala val, där partiet driver sin traditionella decentralistiska och gröna politik än i riksdagsvalet. Det tar tid att återvinna förtroende.

Partiet är dock numera på rätt väg när man lyfter fram miljöfrågor, småföretagens situation och en politik för hela landet. Parollen ”Närodlad politik” visar detta på ett utmärkt sätt.

Under de kommande åren gäller det att fortsätta att stärka den gröna, decentralistiska partiprofilen på ett trovärdigt sätt. Jag är övertygad om att detta är fullt möjligt. Det handlar då om att lyfta fram och tydliggöra Centerpartiet egen identitet, att hämta kraft och inspiration från de gröna rötterna för att framgångsrikt kunna möta framtiden. Sammanfattningsvis handlar det mer om ekohumanism än nyliberalism. Viktigt är också att trovärdigt återta den självständiga mittenpositionen i svensk politik och inte låta sig cementeras in hård tvåblockspolitik.

Sverige behöver ett starkt grönt och decentralistiskt parti även på 2000-talet. Om Centerpartiet fyller den rollen på ett tydligt sätt tror jag att partiet – med väljarnas stöd – om ett par val även kommer även kommer att vara ett av de mandatmässigt starkaste partierna i Sveriges riksdag. En viktig del i den kommande eftervalsanalysen bör bli att dra slutsatser från de kommuner där Centerpartiet har fått ett ökat stöd från väljarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *