Närodlad politik för Sverige

I dagarna två har över 700 centerpartistergranboforsen från alla delar av Sverige varit samlade till valkonvent i Solna. Främsta syftet har varit att peppa varandra inför valrörelsens slutspurt – och det lyckades väl. Stämningen var bättre än vad jag upplevt på länge, vilket naturligtvis lovar gott.

Vid konventet presenterades det valmanifest – Sverige behöver närodlad politik – som förtroenderådet fastställde i torsdags. Manifestet präglas av huvudfrågorna miljö, landsbygd och företagande. Den som tar del av innehållet behöver inte tvivla en sekund på att Centerpartiet är det gröna miljöpartiet för utveckling i hela landet.

Jag vill särskilt lyfta en punkt i manifestet som ligger mig varmt om hjärtat. Nu står det nämligen svart på vitt, tydligt, att Centerpartiet arbetar för att regionalisera fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (liksom på vindkraft). Partiet har arbetat i denna riktning länge och genom förmuleringarna i detta dokument understryks att frågan är prioriterad.

För Jämtland Härjedalen, liksom för skogslänen i övrigt, är det oerhört viktigt att en del av de värden man bidrar med till hela landet, i det här fallet vattenkraft, får medverka till lokal och regional utveckling. Det är absurt att en kommun som Ragunda, där ungefär en tiondel av hela landets vattenkraft produceras, endast får ungefär 900 000 kronor i bygdemedel, medan Anders Borg tar in över en halv miljard, 500 miljoner kronor, enbart i fastighetsskatt. I andra jämförbara länder går fastighetsskatten antingen till den berörda kommunen eller regionen.

Nu lyfter Centerpartiet på riksplanet den här frågan tydligare än tidigare. Det är naturligtvis utmärkt. Ett starkt stöd för Centerpartiet i valet i september ökar förutsättningarna för att något verkligen ska hända på det här området. Utmaningen är förstås att skapa majoritet för att genomföra kraven i praktiken.

I år tar statskassan in 5,4 miljarder kronor i fastighetsskatt på vattenkraft, varav över en miljard enbart från Jämtlands län. Dessutom tar staten in ytterligare många miljarder i annan energiskatt. Nog är det hög tid att kommuner och regioner får del av dessa medel.

Hos våra grannar i Norge är återbäring på vattenkraft en självklar del av landets framgångsrika distriktspolitik. Återbäringen ses som en naturlig kompensation för de ingrepp i miljön som vattenkraftsutbyggnaden inneburiet. Ingrepp som försämrat förutsättningarna för fiske, jord- och skogsbruk, rennäring och turism.

Del av vattenkraftens värden till berörda kommuner och regioner bör införas av i Sverige så snart som möjligt. En regionalisering av fastighetsskatten kan bli vägen till förverkligande av visionen. Medlen bör sedan fördelas inom respektive region.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *