Med höghastighetståg mot klimathotet

–    Utsläppen av klimatgaser måste kraftfullt minska de närmaste decennierna för att vi framgångsrikt ska kunna möta klimathotet. Inte minst på transportområdet måste effektiva åtgärder vidtas – och då handlar det i hög grad om att föra över transporter av såväl personer som gods från flyg och vägtransporter till tåg.
Det konstaterar Håkan Larsson, en av Centerpartiets nationella toppkandidater i valet till Europaparlamentet när han på onsdagen besöker Värnamo. Håkan bor i Krokom i Jämtland, men är uppvuxen i Skärstad mellan Huskvarna och Gränna.
–    Det bästa sättet är att påskynda förverkligandet av höghastighetsbanor som binder samman norra och södra Europa likaväl som östra och västra Europa, fortsätter Håkan Larsson. I Sverige kan Europakorridoren bli en viktig del av ett sådant järnvägsnät.
–    Planeringen och förverkligandet av ett europeiskt nät av höghastighetståg är en gemensam angelägenhet för EU-länderna.
–    Miljö och klimat är ett centralt samarbetsområde i Europa. Att satsa på miljövänliga och snabba tågförbindelser är ett bra sätt att möta klimathotet, avslutar Håkan Larsson.

Bilden: Håkan Larsson på besök hos Maskin + i Värnamo. (Foto: Raymond Pettersson).

Raymond har också bloggat om mitt besök i Värnamo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *