Ett miljövänligt, levande jordbruk

Många ropar på att EU:s jordbrukspolitik ska skrotas, utan att fundera över vad det skulle innebära i praktiken. Vad skulle en total avreglering och frihandel på livsmedelsområdet betyda?

Jag vill se en mer marknadsanpassad jordbrukspolitik i Sverige, EU och världen, men anser samtidigt att bonden och de gröna näringarna också måste ersättas för de mervärden som man bidrar med utöver själva livsmedelsproduktionen. Förutom att producera vårt dagliga bröd håller jordbruket kulturlandskapet öppet och levande. Vidare bör ett miljövänligt jordbruk, förutom för hälsosam och nyttig mat, ersättas för att man vårdare den biologiska mångfalden och ser till att vi har ett bra vatten. Även regionala hänsyn måste tas.

I veckan har jag haft en bra och trevlig diskussion om jordbruket i allmänhet och Jämtlandsjordbruket i synnerhet med LRF:s tf länsordförande Sven-Erik Hammar och regionchefen Trine Amundsen. Vi var förstås överens om vikten av att ge jordbruket i norra Sverige förutsättningar att leva och utvecklas. Här produceras mat av högsta kvalitet och då bör politiken väga in att det är dyrare att producera här på grund av klimat och gleshet. Det gäller såväl den gemensamma jordbrukspolitiken som den nationella ersättning, norrlandsstödet, som Sverige anslår till norra Sverige.

Jordbruket i norra Sverige är generellt sett mycket miljövänligt. Dessutom driver en allt större del av bönderna sina gårdar ekologiskt, inte minst i Jämtlands län. Här har LRF dessutom tagit ett klart ställningstagande för att länet ska vara en GMO-fri zon. Ingen mat ska produceras med hjälp av genmodifierade grödor eller genmodifierat foder – och ingen genmodifierad mat ska återfinnas i länets butiker.

Lägg till detta att jordbruket kan ge stora bidrag till den nödvändiga energiomställningen och för att möta klimathotet så känner jag starkt för att driva Norrlandsjordbrukets intressen i EU. Som LRF-medlem och boende på Rödön ser jag dagligen hur jordbruket håller landsbygden levande. Framöver kan de gröna näringarna – jordbruk, skogsbruk och fiskodling – bidra mycket till en positiv landsbygdsutveckling. Om förutsättningarna blir de rätta.

Den del av dagens EU-politik på jordbruksområdet som är mest stötande är exportsubventionerna, som medverkar till att slå ut bönder i de fattiga länderna. Exportsubventionerna bör bort omgående, men den kommande omställningen måste ta hänsyn till att ett miljövänligt familjejordbruk kan leva vidare i Europa, liksom i tredje världen. WTO-förhandlingarna är oerhört viktiga; en ogenomtänkt avreglering av jordbrukspolitiken på frihandelns altare får inte leda till att industri- och kemijordbruket slår ut det mer miljövänliga jordbruket runt om i världen. Att producera mat är inte samma sak som att producera kylskåp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *