Hopp om Meråkerbanen

Idag har jag varit hos grannarna i väster. Stortingets samferdselkommitté hade inbjudit företrädare för Jämtlands län att komma till Vaernes och diskutera Meråkerbanen, the missing link. Landshövding Britt Bohlin höll ett utmärkt anförande med argument för att norrmännen äntligen ska rusta upp och elektrifiera järnvägen mellan Storlien och Trondheim.

Glädjande nog är det numera en total uppställning för en upprustning från Tröndelags sida. Det understryks att en elektrifiering av Meråkerbanen bör ske samtidigt som Trönder-banan (Trondheim – Steinkjer) rustas – och då ökar förutsättningarna för framgång. Mitt intryck är att även ledamöterna i samferdselkommittén börjar komma till insikt om att det är dags för handling.

Just nu utreds förutsättningarna för en upprustning av norska Jernbaneverket och svenska Trafikverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *