Än är Polen ej förlorat

Text i Skånska Dagbladet och Norra Skåne

För sex år sedan, 2015, då ”Lag och rättvisa” (PiS) tog över regeringsmakten, låg Polen på 18:e plats i Reportrar utan gränsers ranking mellan världens länder när det gäller pressfrihet. Idag har landet fallit till 64:e plats. Det är ingen tillfällighet.

Det första PiS och ledaren Jaroslaw Kaczynski gjorde var att i praktiken göra public service, radio och TV, till renodlade propagandakanaler för regeringen. Nästa steg togs förra året då man lät det statliga oljebolaget (!) Orlen köpa upp 20 regionala tidningar och 120 lokala veckotidningar från en tyskägd tidningskoncern.

Man kan tycka att det är positivt om medierna inte är utlandsägda, men syftet i det här fallet är att regeringen steg för steg ta över styrningen av nyhetsförmedlingen. Nu går man vidare.

Häromdagen behandlade sejmen, parlamentets undre kammare, ett förslag om att förbjuda bolag utanför EU/EES att äga medier. Även om det inte sas formellt var syftet uppenbart; att tvinga det amerikanska bolag (Discovery) som äger den populära TVN-kanalen att sälja – förmodligen till ett polskt statligt bolag. Inom TVN kan fortfarande kritik mot regeringen framföras och det tål man inte. Kaczynski vill – i Putins och Orbans efterföljd – skaffa sig kontroll över medierna.

Inför debatten genomfördes stora demonstrationer för fria medier runt om i Polen. Ett mindre parti, Porozumienie (Accord), som varit i koalition med PiS, protesterade också. Premiärminister Mateusz Morawiecki svarade med att sparka ordföranden Jaroslaw Gowin som vice premiärminister. Gowins parti lämnade koalitionen – och därmed har inte regeringen längre egen majoritet. Hur Accord kommer att agera kan få stor betydelse.

PiS trodde sig ändå kunna manöverera igenom lagen, men först blev det stopp. Centerledaren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, PSL, lyckades samla en majoritet bakom förslaget att skjuta upp behandlingen till september. 229 röster mot 227. Två timmar senare hade emellertid talmannen Elzbieta Witek bestämt sig för att gå emot beslutet. Det blev en ny omröstning – och nu fick PiS plötsligt stöd för sitt lagförslag. 228 röster mot 216.

Vad hände på ett par timmar? Mest drastisk var Szymon Holownia, ordförande för det nya mittenpartiet Polska2050, som betecknade vad som skett för en statskupp. ”Självfallet vill PiS göra allt för att muta fler parlamentsledamöter. PiS och deras medlöpare har ödelagt tre saker för Polen idag; yttrandefriheten, vår ekonomiska säkerhet och vår geopolitiska säkerhet. Idag är en av de sorgligaste dagarna för Polen”, förklarade han.

”Idag skäms jag för mitt land”, sa PSL:s vice ordförande Urzula Paslawska och partikamraten Piotr Zgorzelski, vice talman, menade att agerandet var en skam som stred mot alla lager och regler. ”Ett barbariskt övergrepp mot 31 år av polsk demokrati.” Hårda ord, men raseriet är begripligt.

Regeringen anklagas öppet för ”politisk korruption”. Flera ledamöter från missnöjesgruppen Kukiz15, som vandrat fram och tillbaka i det politiska landskapet, bytte sida och röstade plötsligt för lagen. Rykten säger att de utlovats nya poster och andra förmåner. Sista ordet är dock inte sagt. Såväl parlamentets andra kammare som presidenten måste också godkänna lagen för att den ska förverkligas.

Oppositionen kräver att talmannen Elsbieta Witek ska avsättas. Politiskt kaos råder. Ska utvecklingen i auktoritär riktning fortsätta eller kan de demokratiska krafterna ta initiativet? Svaret är viktigt för Polen men även för Europa i övrigt.

PiS, med Kaczynski spetsen, kommer att göra allt för att sitta kvar vid makten, men eftersom man saknar egen majoritet kommer det att bli oroliga tider. Ett nyval är inte uteslutet, men det mesta tyder på att regeringen kommer att hanka sig fram till ordinarie val 2023.

Avgörande för om den nuvarande utvecklingen ska kunna brytas är att de demokratiska partierna i mitten kan samlas. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, PSL, lovar att göra vad han kan för att bygga ett centerblock. Främst gäller det för PSL att samla Medborgarplattformen, PO, åter lett av Donald Tusk, och Polska2050 med Szymon Holownia i spetsen.

Än är Polen ej förlorat. De demokratiska krafterna lever och lovar fortsatt strid mot de auktoritära krafterna.

Håkan Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *