Kategoriarkiv: Miljö, energi och klimat

Ladda hem intressanta centerrapporter!

Centerdistriktet har tagit fram flera intressanta rapporter inför valet. Nu kan du ladda hem dem i sin helhet!

Låt uranet stanna i marken!

Det förnybara energilänet!

Hållbar rovdjurspolitik

Själv har jag främst arbetat med att ta fram den första rapporten, men jag har också varit med i utarbetandet av de två senare. Alla är högst läsvärda. Här kan du ta del av vad vi centerpartister i Jämtlands län anser i viktiga frågor inför valet.

Jämtland – ett grönt län

bioenergiJämtland är ett mycket skogrikt län. Här finns också möjligheter att odla energigrödor av olika slag. Vi ligger långt framme när det gäller att utveckla biogastekniken.

Detta är förutsättningar som det gäller att ta till vara. Därför har Centerpartiet i länet idag presenterat ett niopunktsprogram för att stärka Jämtlands län som bioenergilän. Länstidningen berättar om vårt förslag.

Målsättningen är att vårt län ska bli Europas första helt fossilfria län. Möjligheterna finns, men det krävs en genomtänkt strategi och en offensiv politik. Den erbjuder Centerpartiet i länet.

En stor miljökämpe har gått bort

En kämpe, 90 år ung, har gått ur tiden. Jag tänker på Jerker Engborg i Föllinge, som avled den 3 juni efter en intensiv insats för miljön under sitt långa liv.

Jerker var en miljökämpe utöver det vanliga. Han var biodynamiker och odlade jorden med stor omsorg. Det var en upplevelse att besöka honom och Björg i Föllinge och ta del av vad de odlade i sin trädgård. Där fanns potatis av alla de slag, grönsaker och blommor utöver det vanliga.

Jerker var alltid engagerad. Att han hade passerat den vanliga pensionsåldern för flera decennier sedan brydde han sig inte om. Han följde med i tiden och han arbetade i sin trädgård många timmar i sträck. Politiskt var han grön, men om det var Centerpartiet eller Miljöpartiet som låg närmast till var nog inte så viktigt.

Nu har miljökämpen Jerker lämnat jordelivet. Men hans engagerade arbete kommer att lämna avtryck efter sig länge än.

Miljömord på kulturbygd?

Uranbrytning är en synnerligen miljöskadlig verksamhet. Det är ett av flera viktiga skäl för att kärnkraften bör fasas ut och ersättas med grön förnybar energi.

Under senare tid har folkpartister och moderater i länet öppnat för brytning av uran i Jämtlands län. De verkar inte inse att en uranbrytning i exempelvis Oviken skulle vara ett miljömord på en gammal jordbruks- och kulturbygd. Jag har skrivit ett inlägg om detta, publicerat i Länstidningen.

Klokt av Yngve om kärnkraften

Det är ingen tvekan om att Centerpartiet genom sin regeringsmedverkan har fått fart på investeringarna i förnybar energi. Vindkraften är under kraftig utbyggnad, långt större satsningar än tidigare görs på bioenergi och solceller.

Ändå är det svårt att förstå varför partiet gick med på att öppna för att de gamla kärnkraftsreaktorerna ska få ersättas med nya. Även om inte jag heller tror att någon kommer att vilja investera i ny, farlig och dyr kärnkraft skapar öppningen onödig osäkerhet.

Yngve Sunesson skriver klokt om detta i en ledare i Hallands Nyheter, Onödigt beslut om kärnkraften. Kampen mot kärnkraften går vidare, både från centerpartister och andra.

Intressant utspel från Odell

Kommun- och finansminister Mats Odell har, enligt Norrbottens-Kuriren, gjort ett intressant utspel i helgen. Det positiva med utspelet är att norra Sverige ska få del av de värden vattenkraften genererar. Det negativa är att Odell, en gång vice ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft, betecknar kärnkraft som ”grön energi”. På den punkten är han helt ute och cyklar.

Jag tycker att det är positivt att en minister lyfter frågan om återbäring på vattenkraften, men det är förstås inte Odells egen idé som han påstår. I mer än tio år har Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetat för just detta. I riksdagen har Centerpartiet, Odells Kristdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit positiva till tanken på att de bygder och kommuner som släppt till sina forsar också ska få en rättmätig del av de värden som genereras lokalt. Norge visar att detta är ett effektivt och bra sätt att motverka regional klyvning.

Hursomhelst hoppas jag att utspelet kan medverka till att föra upp frågan om hur de stora värden som det strömmande vattnet generar ska fördelas. Från FSV har vi föreslagit att minst hälften av den fastighetsskatt som staten tar in på vattenkraftsanläggningar, i år 2.9 miljarder kronor, går till de kommuner och regioner där vattenkraften finns.

Uran skapar farlig arbetsmiljö

Det australiska elektrikerförbundet har förbjudit sina medlemmar att arbeta i urangruvor, i kärnkraftverk eller i andra steg av kärnbränslecykeln, berättar Brisbane Times. Fackförbundet menar att uran är ”det nya asbest” i arbetsmiljön – och kritiserar industrin och samhället i övrigt för att inte ta hälsoriskerna på allvar.

I Sverige försöker kärnkraftens vänner och uranjägarna hävda att uranbrytning och de övriga delarna i kärnbränslecykeln inte har några större risker. Det är helt enkelt inte sant. Indianerna vet vad de talar om när de kallar uranet för ”dödens sten”.

Det finns ingen miljövänlig uranbrytning

Moderaterna i Berg försöker inbilla sig själva och andra att det går att bryta uran på ett miljövänligt sätt. Det är inte sant, särskilt inte om brytningen skulle ske i alunskiffret i Oviken, där det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals hävda att de har funnit stora urantillgångar.

Jag beklagar att Moderaterna – och tidigare Folkpartiet – i Berg inte inser att ett Uranmoderatgigantiskt dagbrott av den typ som CPM skisserar vore ett oerhört ingrepp i kulturmiljön nära Storsjöns strand. Enorma avfallsmängder skulle bildas – uranhalten är mycket låg – och att Storsjön skulle förorenas är det knappast minsta tvekan om.

Det är viktigt att diskussionen fortsätter och att arbetet mot uranbrytning – och uranjakt överhuvudtaget – fortsätter. Att m och fp utan grund börjar tala om att det skulle gå att bryta uran på ett miljövänligt sätt är ett bevis för detta. Jag ska göra vad jag kan för att bidra.

Valrörelsen drar igång

Skärmavbild 2010-05-30 kl. 20.27.48

Valet den 19 september närmar sig. Det märks redan i hög grad att vi har valår. Frågan är om valrörelsen har börjat så tidigt någon gång tidigare. I partihögkvarteren sprider sig nervositeten och vi kan vänta oss en ganska tuff tid framöver.

Jag hör till dem som beklagar dagens hårda blockpoitik. Partiernas profiler tonas ned när man först ska kompromissa ihop sig inom respektive block. Dessutom leder dagens tvåblockspolitik till att man från olika håll ofta anstränger sig för att tala om hur fel motståndare har i stället för att berätta vad man själv vill uträtta. Min förhoppning är att dagens cementerade blockpolitik ska ersättas av ett mera öppet politiskt förhållningssätt. För landet och demokratin är det ofta bra med breda politiska uppgörelser .

Hursomhelst tänker jag kämpa hårt för en tydlig grön centerpolitik i det kommande valet. Jag kandiderar i första hand till riksdagen, men står denna gång även på kommunlistan i Krokom.

Sedan i våras är jag ordförande för Centerpartiet i Krokom och vi annonserar just nu i kommunens tidningar. Det handlar exempelvis om Krokoms Annonsblad och Alsenbladet, där vi bland annat publicerar denna annons. Jag är övertygad om att ett starkt centerparti är bra för utvecklingen i vår kommun. Grön Politik för Det Goda Livet är parollen!

Nationell vattensamordnare

För en tid sedan ringde Andreas Carlgren. Även om jag känner honom sedan länge är det inte var dag den upptagne och engagerade miljöministern ringer.

Vad ville Andreas? Jo, han ville utse mig till nationell vattensamordnare – och idag blev regeringens utnämning officiell.

Det är ju så att EU:s ramdirektiv för vatten är på väg att införas. I en sådan process är det många frågor som ska klargöras. Min uppgift som vattensamordnare blir att föra dialog med olika inblandade parter på olika nivåer. Jag ska lyssna till vad myndigheter, organisationer och kommuner har för synpunkter och vidarebefordra dem till regeringen.

Det blir ett spännande uppdrag att ta itu med på det nya året. En bra vattenkvalitet ligger i allas intresse, men det är förstås viktigt att åtgärderna blir balanserade och inte slår ut andra viktiga verksamheter i vårt samhälle. Själv kommer jag inleda mitt arbete som vattensamordnare med att resa runt i landet och lyssna till hur man ser på det pågående arbetet kring vattendirektivet. De fem vattenmyndigheterna kommer att höra till de första jag ska besöka.