Kategoriarkiv: Min kampanj

Livat och trevligt i Lit

Valrörelsen snurrar på i ett allt mer intensivt tempo. Idag har jag varit på Centerpartiets marknad i Lit, varefter jag har delat mitt personvalsmaterial i Östersund.

Marknaden i Lit var en livad och trevlig tillställning. Mycket folk och god stämning. En rad centerkandidater fanns på plats; Carina Asplund, Hanna Wagenius, Carina Zetterström och flera andra. Intresset bland de församlade för en tydlig grön centerpolitik var stort.

Att vi är på uppgång kändes tydligt i Lit. Här är Centerpartiet ett av huvudalternativen. Dagens opinionsundersökning från Demoskop visar att vi är på uppgång även på riksplanet. Nu gäller det att tala med så många väljare som möjligt och övertyga dem om att välja centergrönt när de går till valurnan, vare sig de förhandsröstar eller går till vallokalen den 19 september.

Historien stärker framtiden

Valrörelsen rullar vidare med all större intensitet. Denna kväll stod Näldens bygdegård på programmet.

I Krokomscentern genomför vi en serie möten, där vi utgår från centerrörelsens gröna rötter för att kunna se framåt. Först visar vi partiets jubileumsfilm En härlig tid– och därefter diskuterar vi framtidsfrågorna.

I Nälden fanns veteranerna Nils G Åsling och Erik Arthur Egervärn på plats. Nils och EA gav sin syn både på historien och framtiden. Stor enighet rådde om Centerpartiets viktiga roll i svensk politik. Likaväl som tidigare under det senaste seklet behöver Sverige ett parti som tar hänsyn till de ekologiska gränserna och som vill utveckla landsbygden och hela landet. Centerpartiet är svaret även i vår tid.

Diskussionen blev mycket givande. Alla var överens om hur viktigt det är att Centerpartiet kan hålla ställningarna och helst stärka sin position. Valrörelsespurten blir viktig och avgörande.

Bilden från vänster: Erik Arthur Egervärn, Nils G Åsling och Rita Bertenstam. Närmast kameran Maria Söderberg.


Grön centerpolitik i Jobbmanifestet

Idag har allianspartierna presenterat sitt gemensamma manifest, kallat Jobbmanifestet. Jag tycker att Centerpartiet har fått igenom en hel del grön politik både när det gäller den regionala utvecklingen och miljön.

Bland förslagen märks en särskild innovationsfond på två miljarder kronor för norra Sveriges inland. Den kan medverka till fler investeringar och fler jobb i denna glesbefolkade och vidsträckta region. Jag vill emellertid samtidigt understryka att den här fonden, med en engångsinsats på två miljarder, inte kan ersätta ett långsiktigt hållbart system för återföring av vattenkraftsmedel till de kommuner och regioner som släppt till sina forsar. Inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kommer vi att fortsätta arbetet för ett sådant system efter norsk förebild.

Glädjande är också att resurserna till ”matlandet Sverige” kommer att ökas. De gröna näringarna har verkligen framtiden för sig om de får bra politiska förutsättningar att utvecklas i hela landet.

Sverige ligger långt framme när det gäller miljö- och klimatpolitiken jämfört med övriga världen. Det hindrar förstås inte att det krävs mer långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Supermiljöpremien för att påskynda bränslebytet inom transportsektorn är bra, liksom den ökade etanolinblandningen i vanlig bensin. Idag rullar 330 000 miljöbilar på våra vägar, jämfört med 23 000 för fyra år sedan – och det är bara början på denna omställning.

Jag är också glad över att ytterligare en miljard kronor ska satsas på att förbättra havsmiljön. Det handlar om att rädda Östersjön.

Visst skulle jag önska ännu mer när det gäller regional rättvisa och miljöåtgärder, men det är ändå viktiga steg i rätt riktning som presenteras i Jobbmanifestet. Med ett starkare grön centerparti i valet kan politiken bli mer decentralistisk och miljövänlig. Att kämpa för detta är oerhört viktigt, politiken är aldrig färdig.

Mycket folk i Fäviken

Fäviken Game Fair är en fantastisk historia. År efter år drar denna mässa för jakt, fiske, friluftsliv och hundar tiotusentals människor till denna vackra plats på baksidan av Åreskutan. Så också i år.

Centerpartiet var naturligtvis på plats i Fäviken. Årecenterpartisterna hade planerat väl och byggt upp en fin och inbjudande monter. Förutom kandidater från Åre fanns exempelvis Anders Häggkvist från Härjedalen och, förutom mig själv, riksdagskandidaterna Pelle Åsling och Carina Asplund på plats för att träffa väljare. (Bilden: Carina Asplund och jag poserar för fotografen.)

En aktivitet som Fäviken är en mycket bra plats att träffa väljare på. Här fanns många landsbygdsmänniskor och mitt intryck är att potentialen för Centerpartiet är stor. Men det gäller att vara aktiv och visa att partiet verkligen tar strid för att ge landsbygden goda förutsättningar för utveckling.

Håkan besöker Fäviken Game Fair

Valrörelsen är igång – och nu blir det allt mera intensivt ända fram till valdagen den 19 september. Jag kommer att åka runt i Jämtlands län, dela ut mitt material, träffa väljare och berätta hur jag vill företräda länet i Sveriges riksdag.

På fredag den 30 juli kommer jag att finnas i centermontern i Fäviken på ”baksidan” av Åreskutan. Där drar den stora mässan, Fäviken Game Fair, igång. Du som kommer att besöka mässan är varmt välkommen att träffa mig och andra centerpartister! Vi kommer att berätta hur vi vill utveckla landsbygden och Jämtlands län.

Flykälen visar vägen framåt

Idag har jag varit på en riktig folkfest i den yttersta delen av norra Krokom. Jag har varit i Flykälen, där den årliga veckan fylld med arrangemang pågår.

En av eldsjälarna bakom Flykälenveckan är May Johansson (bilden), som dessutom är aktiv centerpolitiker i Krokoms kommunfullmäktige. Tillsammans med de övriga byborna planerar och genomför May arrangemang som drar tusentals personer från när och fjärran. På dagens program stod tractorpulling, en aktivitet som uppenbarligen lockar publik i stora mängder. Tidigare under veckan har det bland annat varit allsång och dans med stort deltagande.

Det är viktigt att byarna runt om i Jämtland gör sig påminda. Flykälen, med ett par tiotal bofasta invånare, visar att det är möjligt att dra tusentals besökare med ett bra program. När man klarar av att genomföra sådana populära program klarar man också av att långsiktigt lyfta sin by. Vad politiken ska hjälpa till med är att ge bra förutsättningar för att människorna lokalt ska kunna utveckla sin bygd. Det är inte minst min egen drivkraft i politiken. Flykälen visar vägen framåt.

Grön Politik för Det Goda Livet

Nu börjar valrörelsen gå upp på högvarv. I dagarna två har vi centerpartister i Krokom planerat och agerat. Vi har gått igenom det kommunala programmet – Grön Politik för Det Goda Livet, planerat aktiviteter och möten fram till valdagen, 19 september, och träffat väljare på marknaden vid Krokomsporten.

Jag är övertygad om att Centerpartiet har goda möjligheter att göra ett bra valresultat i Krokom. Vårt parti leder på ett framgångsrikt sätt kommunen och om alla goda centerkrafter hjälps åt kommer vi också att kunna förklara detta på ett bra sätt för väljarna.

På bilden är det Gunnar Hellström från Aspås och jag som inbjuder väljarna i Krokom att välja en politik för det goda livet. Vi arbetar för att hela delen av vår vidsträckta kommun – från Valsjöbyn till Ås – ska ges förutsättningar att utvecklas.

Grön politik för Jämtlands län

Jag kandiderar på riksdagslistan i höstens val. Här skriver jag om de frågor jag vill arbeta för som ledamot i Sveriges riksdag. Kom gärna med synpunkter.

——

Vi lever i en region med goda möjligheter för framtiden. Potentialen är stor för Jämtlands län. Här finns gott och plats och en bra livsmiljö – vilket ger ett bra utgångsläge inför de utmaningar som väntar.

Politikens uppgift är att ge norra Sveriges inland likvärdiga förutsättningar för utveckling med omvärlden. Det behövs för att vända flyttströmmarna. Jämtland behöver därför starka och tydliga företrädare som offensivt kan driva länets intressen. Under förra mandatperioden hade jag väljarnas förtroende att representera Jämtlands län i riksdagen – och jag är beredd att fylla den rollen igen.

Jag vill medverka till en kraftfull grön, decentralistisk politik. En sådan politik är bra för hela landet och särskilt viktig för Jämtlands län.

Regional rättvisa och likvärdiga förutsättningar är grundläggande. Jag arbetar för en kraftfull distriktspolitik, där återföring av vattenkraftsmedel, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och omlokalisering av statliga jobb från Stockholm till andra delar av landet är viktiga delar. En väl fungerande infrastruktur och bra förutsättningar för småföretagen är grunden i den samhällsutveckling jag vill förverkliga.

Läs mer

Riksdagslistan fastställd

Igår, lördagen den 21 november, fastställdes riksdagslistan för Centerpartiet i Jämtlands län. Jag står på listans tredjeplats efter Per Åsling och Carina Asplund.

I medlemsomröstningen fick jag ett mycket starkt stöd, nästan lika många poäng som Pelle (2 615 jämfört med 2 637). Även i valet till Europaparlamentet i juni kände jag ett starkt stöd, tvåa bland alla centerkandidater efter Lena Ek och nästan 4 000 kryss bara i Jämtlands län. Detta gör att jag är taggad för en ny valkampanj för att bli en stark röst för länet i Sveriges riksdag.

Som jag tidigare skrivit är mina främsta frågor:

1. Regional rättvisa (återföring av vattenkraftsmedel, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter, omlokalisering av statliga jobb, satsning på infrastruktur och småföretag i hela landet)

2. Miljö- och klimat (satsning på grön, förnybar energi, bränslebyte, avveckling av fossilkraft och kärnkraft, nej till uranjakt) Läs mer