Kategoriarkiv: Utrikes- och biståndsfrågor

Polska Centerpartiet PSL vann valframgång

Det polska Centerpartiet PSL lyckades väl i förra helgens lokal- och regionalval. När rösterna räknats samman fick partiet 15,65 procent av rösterna, vilket är klart bättre än opinionsundersökningarna visat.

PSL är världens äldsta genuina och gröna centerparti, grundat 1895. Det är detta agrardemokratiska parti som började använda gröna fanor och fyrklövrar som symboler. Partiet är decentralistiskt, miljöengagerat och resultatinriktat, precis som de nordiska centerpartierna. Det är dags att åter stärka samarbetet mellan den nordiska centerpartierna och systerpartiet i Polen.

Hyfsat resultat för polska Centerpartiet

På söndagen genomfördes regionalval i vårt grannland söder om Östersjön, Polen. Någon större uppmärksamhet har valet inte fått i Sverige, vilket är typiskt men skäl att beklaga.

Preliminärt fick det största regeringspartiet, det högerliberala Medborgarplattformen störst stöd med 33,8 procent av rösterna. I huvudstaden fick Medborgarplattformens borgmästarkandidat egen majoritet.

Det konservativa partiet PiS fick stöd av 27 procent av väljarna, med Socialdemokraterna SLD stöddes av 15,1 procent. Det polska Centerpartiet PSL fick 13,1 procent av rösterna, vilket är ett förhållandevis bra resultat.

PSL är världens äldsta gröna centerparti, grundat 1895. De gröna centeridéerna har överlevt både inhemsk diktatur, nazistiskt terrorvälde och ett halvsekel av kommunism. Idag sitter PSL i Polens regering. Partiordföranden Waldemar Pawlak är ekonomiminister och vice premiärminister.

De nordiska centerpartierna har all anledning att stärka kontakterna med det polska Centerpartiet.

Insikt i Vasa

Medan svenska tidningsdrakar som Expressen och Dagens Nyheter mer eller mindre reflexmässigt avfärdar Gunnar Wetterbergs tankar kring ett fördjupat nordiskt samarbete, konkretiserat i boken Förbundsstaten Norden, visar den finländska tidningen Vasabladet öppenhet och insikt. Häromdagen hade Vasatidningen en läsvärd ledare i ämnet. Nog är det skillnad mot de i den här frågan djupt konservativa svenska tidningarna…

Fördjupa det nordiska samarbetet

Fler norrmän än någonsin säger nej till EU-inträde. Enligt den senaste opinionsundersökningen skulle 62 procent av norrmännen rösta nej till EU, medan ja-sägarna endast är 24 procent, om det vore folkomröstning idag. Med en så tydlig opinion är det inte aktuellt med någon ny EU-omröstning i Norge under överskådlig tid.

Inför folkomröstningen 1994 arbetade jag aktivt på nej-sidan i Sverige. Min vision var ett nära samarbetande Norden, som kunde samarbeta med EU utan att vara en del av unionen. När de nordiska länderna valde olika relationer till Bryssel trodde jag att den nordiska visionen hade förlorat sin realism.

Kanske är det inte så. Det folkliga stödet för ett nära nordiskt samarbete är starkt. De nordiska länderna kompletterar varandra på ett bra sätt och står för en gemensam samhällsmodell. Tillsammans kan de nordiska länderna spela en viktig roll på den globala scenen, exempelvis inom G20, IMF och Världsbanken. Var för sig har vi ett mycket mindre inflytande.

Därför är jag mycket glad över att Gunnar Wetterberg har utvecklat sina tankar om Förbundsstaten Norden i en bok, som dessutom har givits ut av Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Wetterberg skissar på ett allt närmare nordiskt samarbete när det gäller ekonomi, handel och utrikespolitik – som till 2030 kan leda fram till en gemensam nordisk statsbildning.

Jag hoppas att vi nu får en konstruktiv diskussion som kan stärka Norden. Om det nordiska samarbetet utvecklas till ett statsförbund eller en förbundsstat är inte avgörande. Det viktiga är att det nordiska samarbetet fördjupas.

Det vore illa om den nordiska tanken, som har starkt folkligt stöd, reflexmässigt skulle avfärdas ännu en gång. Ett starkt Norden är hursomhelst en vision att arbeta vidare för att förverkliga. För Jämtlands län och övriga delar av Mittskandinavien skulle ett öst- västsamarbete över nationsgränserna i Norden få en särskilt stor positiv betydelse.

Förbundsstaten Norden

När jag arbetade för ett nej till EU-medlemskap inför folkomröstningen 1994 var det med visionen om ett starkt, enat Norden som alternativ. Jag såg framför mig ett nära samarbete mellan de nordiska länderna – som statsförbund eller förbundsstat – som i sin tur samarbetade med EU utan att vara en del av denna union.

De nordiska länderna valde emellertid olika relationer till Bryssel och intrycket blev att det inte var realistiskt med en nordisk statsbildning under överskådlig tid. En som däremot idag tror på ett enat Norden är Gunnar Wetterberg, historiker och samhällspolitisk chef vid Saco. Förra året skrev han två uppmärksammade debattinlägg i DN, där han förespråkade en nordisk förbundsstat.

Wetterberg har nu – på uppdrag av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet – gått vidare och skrivit boken Förbundsstaten Norden, där han skisserar hur en sådan statsbildning kan utvecklas fram till 2030. Häromdagen presenterade han boken vid Nordiska rådets session i Reykjavik. Läs mer

The best country in the world…

NewsweekTidskriften Newsweek har rankat världens länder utifrån hur ”bra” de är ur olika perspektiv. En slutsats som kan dras är att vi lever i ett mycket bra land. Sverige hamnar nämligen på tredje plats i rankinglistan – efter Finland och Schweiz.

Så här i valtider kan det vara värt att påminna om att vi har det förhållandevis bra i Sverige. Från en del håll hävdas det ju annars att vi har fått det så dåligt i det här landet. Så är det inte. Intressant nog rankas Sverige som femte land i världen när det gäller dynamik i ekonomin. Inte illa.

Historien ger stöd för framtiden

PSL 115 årSent i höst firar Centerpartiet i Sverige sitt första sekelejubileum. Det kommer att bli seminaium och boksläpp. Jubileumsfilmen En härlig tid finns redan och visas runt om i landet. I Krokom kommer vi att visa filmen under valrörelsen för att peka på att de gröna centerrötterna ett bra grund att stå på när vi utvecklar en politik för framtiden.

Ett parti som verkligen lär av historien och samtidigt lever i nuet är polska PSL, världens äldsta genuina centerparti. Nyligen firade PSL sitt 115-årsjubileum, där gamla veteraner blandades med ministrar och unga, gröna aktivister. PSL är en verklig folkrörelse som vi har mycket att lära av i de nordiska centerpartierna. Bilden visar att historien lever i det polska centerpartiet. Här ser vi stora historiska bondeledare som Wincenty Witos och Stanislaw Mikolajczyk tillsammans med dagens PSL-aktiva under den gröna klöversymbolen.

Det är dags att stärka samarbetet mellan de centergröna partierna i Europa. Historien ger en bra grund för en grön framtid.

Perspektiv på centerhistorien

I år fyller Centerpartiet 100 år. Den 1 december är det exakt ett sekel sedan Carl Berglund i Gimmene utanför Falköping publicerade uppropet Bröder, låtom oss enas! i tidningen Landsbygden. Då kommer en bokfilm och Bondeförbundet/Centerpartiets utveckling genom decennierna att publiceras. Jubileumsfilmen En härlig tid, där partiledarna genom seklet kommer till tals, finns redan.

Det norska Senterpartiet är tio år yngre – och firar alltså sitt 90-årsjubileum i år. Partiet gav ut ett omfattande historiskt verk i samband med sitt 80-årsjubiluem, men Kjell Dahle uppmärksammar jubiléet i en krönika i tidningen Sentrum. Hvor annerledes?, frågar han sig. Läs mer

Israels piratdåd

Israel bedriver sedan länge en stenhård blockad mot Gaza. Området kan ses som ett enda stort utomhusfängelse. Befolkningen är nästan helt beroende av livsmedelsbistånd. Man får inte möjlighet att bygga upp området efter kriget för ett och ett halvt år sedan. Industrin är lamslagen och arbetslösheten mycket hög.

Det är inte konstigt att extremism frodas under sådana omständigheter. Och det blir förstås ännu värre när en fredlig flotta av fartyg med förnödenheter till den instängda befolkningen i Gaza angrips på internationellt vatten av isrealiska soldater. Enligt de uppgifter som kommit fram har minst 19 personer dödats och många fler skadats.

Israel har gjort sig skyldigt till ett piratdåd som är oförsvarligt. Omvärlden, inklusive Sveriges regering, måste fördöma attacken på internationellt vatten.

Vad ännu värre är att agerandet riskerar att helt omöjliggöra fortsatta fredsförhandlingar. Alla borde inse att den enda vägen till hållbar fred är en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i var sitt land.