Kategoriarkiv: Norgesamarbete

Nyhetsförmedling över gränsen

Jämtland och Tröndelag är delar av samma region, Nordens gröna bälte. Ändå fungerar nyhetsförmedlingen mellan de olika delarna av vår gemensamma region dåligt.

Jag vill medverka till att förbättra nyhetsförmedlingen över Kölen och arbetar för detta sedan länge. När jag arbetade på Östersunds-Posten hade vi under några år ett ganska nära samarbete med Trönder-Avisa. Idag är samarbetet mellan nyhetsredaktionerna på ömse sidor av riksgränsen i det närmast icke existerande.

Därför har jag tagit initiativ till ett samarbete som förhoppningsvis snart resulterar i ett interregprojekt. Idag har vi haft ett möte i Duved, där vi i princip enades om ett gemensamt projekt mellan Jämtlands län, Nord- och Sörtröndelag. Efter nyår sätter det igång om planerna går i lås. Det känns både spännande och inspirerande.

Bilden (Foto:Ann-Louise Rönestål Ek): Nu satser vi på bättre nyhetsförmedling över gränsen! F v Roger Rein, Michael von Essen, Håkan Larsson och Sidsel Trönsdal vid fredagens möte i Duved.

Inspirerande besök i norr

Under ett par dagar har jag gästat de norska vattenkraftskommunernas landsmöte i Alta vid Norra ishavets strand. Det var mycket stimulerande.

Tack vare en framsynt distriktspolitik ger Norge alla delar av det vidsträckta landet möjlighet att utvecklas. Ett viktigt verktyg är att vattenkraftskommunerna får del av de stora värden som det strömmande vattnet skapar. Ett annat är de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna.

Resultatet är att en kommun som Alta har fått goda förutsättningar att utvecklas. Människorna i bygden gör jobbet med samhällets stöd. På ett kvartssekel har denna utkantskommun nästan fördubblat sin befolkning.

Min uppfattning är att Sverige skulle kunna införa såväl återföring av vattenkraftsmedel som differentiera arbetsgivaravgifterna inom en nära framtid. Det skulle vara mycket effektiva redskap för att möjliggöra en positiv regional utveckling i hela landet. Egentligen handlar det enbart om politisk vilja. Att se till att den kommer fram är något som jag arbetar för. Norge har mycket att lära oss!

Bilden: Inom kort är det stortingsval i Norge. På torget i Alta city träffade de här gänget från Senterpartiet. Killen till höger heter Morten Edvardsen är partiets förstekandidat i Finnmark.

Fortsatt kamp för elektrifiering

Sedan länge arbetar vi från Centerpartiet i Jämtlands län för att övertyga norrmännen om att det är hög tid att de rustar upp och elektrifierar Meråkerbanen, järnvägen mellan Storlien och Trondheim. Jag har själv agerat för detta vid en rad tillfällen.

Den 10 augusti träffades Norges samferdselminister Liv Signe Navarsete, tillika senterledare, och hennes svenska kollega Åsa Torstensson i Stjördal för att bland annat diskutera Meråkerbanen. Ministrarna uttalade många vackra ord och jag fick intrycket att Norge äntligen är på väg att bestämma sig för att rusta sin del av järnvägen så att visionen om snabbtåg mellan Stockholm – Östersund – Trondheim ska kunna förverkligas inom några år. Liv Signe Navarsete slog i varje fall fast att Meråkerbanen ska ses i sammanhang med upprustningen/elektrifieringen av Trönderbanan mellan Trondheim och Steinkjer. Eftersom arbetet på denna bana har påbörjats utgår Läs mer