Kategoriarkiv: Norgesamarbete

Dags för jämt-trönderskt OS?!

(Publicerat i ÖP:s pappersversion 20 mars 2015)

Krönikören Pamela Andersson Skärmavbild 2012-08-13 kl. 09.40.33pläderar i ÖP (16/3) för en svensk ansökan om att få arrangera vinter-OS 2026. Skid-VM i Falun, som var fantastiskt på flera sätt, inspirerar Pamela att föreslå olympiska vinterspel i Stockholm/Falun/Åre om elva år.

Jag håller med om att det är på tiden att Sverige äntligen bjuder in världens idrottsungdom till olympiska vinterlekar. Det finns emellertid ett annat, och enligt min mening, bättre alternativ, ett OS i Trondheim/Åre/Östersund. Förutsättningarna för ett sådant arrangemang är bättre än tidigare. Detta sagt utan att jag har något emot Falun. Läs mer

Manifest för ökat samarbete i Nordens Gröna Bälte

IMG_2785

Idag har det varit en trevlig och givande dag i Östersund. Företrädare för Senterpartiet i Tröndelag och Centerpartiet i Jämtlands län har träffats och enats om ett mycket framåtsyftande manifest för ökat samarbete. På plats fanns bland andra förra samferdselministern Marit Arnstad, numera gruppledare i Stortinget, från Nord-Tröndelag och stortingsledamoten Heidi Greni från Sör-Tröndelag.

(Bilden från vänster: Per Åsling, Jämtland, Marit Arnstad Nord-Tröndelag, Håkan Larsson Jämtland och Heidi Greni, Sör-Tröndelag framför Centerpartiets valstuga på Stortorget i Östersund.) Läs mer

Utveckla samarbetet över gränsen!

(LT 19 augusti 2014)   (ÖP 20 augusti 2014)

IMG_2528

Bilden: John Helge Inderdal, engagerad entreprenör i gränsbygden Vaajma.

Nyligenbesökte vi gränsregionen Vaajma – Hotagen (Krokom) och Frostviken (Strömsund) i Jämtland och Lierne och Röyrvik i Nord-Trøndelag. Det är ett spännande område, glesbefolkat men med stora möjligheter för framtiden.

I Sørli möter vi John Helge Inderdal, mannen som startade Lierne Bakeri på fjället och byggde upp detta till ett av Norges största bagerier. För några år sedan sålde John Helge bageriet för att han önskade satsa på annan verksamhet. Bageriet köptes emellertid ett år senare av storkoncernen Orkla som nu har beslutat lägga ned verksamheten i Lierne.

Denna utveckling var inte alls vad John Helge Inderdal tänkt sig. Han blev upprörd över Orklas agerande och försökte köpa tillbaka Lierne bakeri, men fick kalla handen. Men inte ger sig denne entreprenör i gränstrakterna för den skull. I höst börjar ett nytt bageri att byggas och nästa år är produktionen igång. Läs mer

Forbönderna visar vägen mot framtiden

Forbönder

Den här krönikan är publicerad i the Business Magazine Scandinavia, www.thebm.se. Läs gärna detta intressanta magasin, som också finns i tryckt form.

Bilden visar jämtländska forbönder på väg till marknaden någon gång på 1700-talet.

I februari 1683 färdades 1 176 slädar över fjällen från Jämtland till marknaden i Levanger i Tröndelag. Den urgamla forbondehandeln var mycket omfattande vid denna tid och bönderna fortsatte att utveckla handeln över gränsen i ytterligare ungefär 200 år. Tusentals jämtar besökte under seklernas lopp varje år marknaderna i Levanger och Trondheim – och en hel del trönder kom till Gregoriemarknaden på Frösön.

Att Jämtland och Härjedalen genom Brömsebrofreden 1645 blev svenskt territorium innebar inte att handeln stoppades av den nya riksgränsen – även om centralmakten i Stockholm, liksom borgerskapet i de norrländska kuststäderna, ibland gjorde idoga försök i den vägen. Jämtlandsbönderna var lika mycket affärsmän som jordbrukare och det fortsatte de med. Enligt författaren Carl-Göran Ekerwald kan varannan arbetsför vuxen jämte ha befunnit sig i Levanger, när det var marknad. Levanger sågs som Jämtlands hamn ut i världen. Under tiden höll bondhustrurna ställningarna hemma på gårdarna, vilket gav ”jamtstorschan”, de jämtländska kvinnorna, en starkare ställning än på andra håll. Läs mer

Äntligen elektrifiering!

“Nabotrafiken Östersund-Trondheim utvecklas positivt och det är nu hög tid att Norge tar sitt ansvar genom att rusta upp och elektrifierar Meråkerbanen. Visionen om snabbtåg på Atlantbanan måste omsättas i praktiken så snart som möjligt.”

Så skrev vi i ett uttalande från Centerpartiet i Jämtlands län 2005 – och då hade vi, tillsammans med våra sentervänner i Trøndelag lobbat för en upprustning av Meråkerbanen i många år. Men skam den som ger sig.

Idag kom äntligen beskedet från samferdselminister Marit Arnstad; den norska regeringen satsar närmare fyra miljarder norska kronor på att rusta och elektrifiera Meråkerbanen och Trønderbanen. Förhoppningsvis kommer arbetet igång redan i år, eftersom en hel del förberedelser har gjorts. Läs mer

Samling för upprustning av Meråkerbanen

Arbetet för att Norge ska rusta och elektrifiera Meråkerbanen har pågått i decennier. Det handlar om att eliminera ”The missing link” i järnvägssystemet.

Norges regering tänker satsa stora resurser på att rusta vägar och järnvägar i Trøndelag men nämner inte Meråkerbanen. Det är naturligtvis oroande. I verkligheten borde det vara en självklarhet att rusta Meråkerbanen mellan Storlien och Hell (Stjørdal) samtidigt som Trønder-banen mellan Trondheim och Steinkjer elektrifieras och moderniseras. En upprustad Meråkerbana kommer att få mycket stor betydelse för regionen på båda sidor av riksgränsen och binda ihop hela Nordens Gröna Bälte. Läs mer

Aktuella böcker om den gröna centerhistorien

Det känns bra att de två bokprojekt jag har varit engagerad i de senaste åren nu har resulterat i konkret form. Särskilt som böckerna känns mycket bra.

Kjell Dahle och jag har under flera år samlat material om de gröna agrarpartierna/centerpartierna i Europa. Inspirationen fick vi från Thore Petersson, som 1951 skrev en artikelserie om de här partierna i Politisk tidskrift. Kjell och jag träffade Thore för några år sedan och han har därefter följt vårt bokprojekt. Tyvärr fick Thore inte uppleva när Annerledes-Europa (Pax forlag) kom ut inför norska Senterpartiets 90-årsjubileum för lite mer än en månad sedan. Han avled i somras, 93 år gammal.

Annerledes-Europa sätter in de nordiska centerpartierna i ett europeiskt sammanhang – vilket aldrig skett tidigare. Du som är intresserad av de gröna centerpartiernas unika position har goda skäl att läsa boken. Du kan beställa den här. På bilden flankerar min medförfattare Kjell Dahle och jag själv Senterpartiets partiordförande Liv Signe Navarsete, som deltog vid presentationane av boken.

Det andra bokprojektet är det svenska Centerpartiets jubileumsbok, 100 år av handlingskraft (Jengel förlag), som presenterades vid ett seminarium på hundraårsdagen av Carl Berglunds upprop Bröder, låtom oss enas!. Boken ger en bra bild av centerrörelsens utveckling under ett sekel och är väl illustrerad. En given julklappsbok till politiskt intresserade! Beställ den här!

Nordens Gröna Bälte

I förra veckan deltog jag på Senterpartiets fylkesårsmöte i Stiklestad. Det var en inspirerande upplevelse. Hos partivännerna i väster lever verkligen de gröna centeridéerna. (Bilden: jordbruksminister Lars Peder Brekk och nye fylkesordföranden Björn Arild Gram)

Under de senaste dagarna har Nord-Tröndelags fylkeskommune sammanträtt i Östersund, bland annat för fördjupa samarbetet med Jämtlands län. Detta är mycket lovande.

Jag ser ett närmare samarbete mellan Jämtlands län och Tröndelag som en fantastisk möjlighet. Potentialen är mycket stor, men det gäller också att omsätta visionerna i praktiken.

Många samarbetsprojekt över gränsen pågår, men mycket mer går att göra för att stärka de öst-västliga kontakterna i vår gemensamma region. Jag kommer att arbeta för att finna vägar att stärka nyhetsförmedlingen över gränsen. En väl fungerande information och nyhetsförmedling är ett viktigt smörjmedel för samarbetet.

Nyhetsförmedling över gränsen

Jämtland och Tröndelag är delar av samma region, Nordens gröna bälte. Ändå fungerar nyhetsförmedlingen mellan de olika delarna av vår gemensamma region dåligt.

Jag vill medverka till att förbättra nyhetsförmedlingen över Kölen och arbetar för detta sedan länge. När jag arbetade på Östersunds-Posten hade vi under några år ett ganska nära samarbete med Trönder-Avisa. Idag är samarbetet mellan nyhetsredaktionerna på ömse sidor av riksgränsen i det närmast icke existerande.

Därför har jag tagit initiativ till ett samarbete som förhoppningsvis snart resulterar i ett interregprojekt. Idag har vi haft ett möte i Duved, där vi i princip enades om ett gemensamt projekt mellan Jämtlands län, Nord- och Sörtröndelag. Efter nyår sätter det igång om planerna går i lås. Det känns både spännande och inspirerande.

Bilden (Foto:Ann-Louise Rönestål Ek): Nu satser vi på bättre nyhetsförmedling över gränsen! F v Roger Rein, Michael von Essen, Håkan Larsson och Sidsel Trönsdal vid fredagens möte i Duved.

Inspirerande besök i norr

Under ett par dagar har jag gästat de norska vattenkraftskommunernas landsmöte i Alta vid Norra ishavets strand. Det var mycket stimulerande.

Tack vare en framsynt distriktspolitik ger Norge alla delar av det vidsträckta landet möjlighet att utvecklas. Ett viktigt verktyg är att vattenkraftskommunerna får del av de stora värden som det strömmande vattnet skapar. Ett annat är de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna.

Resultatet är att en kommun som Alta har fått goda förutsättningar att utvecklas. Människorna i bygden gör jobbet med samhällets stöd. På ett kvartssekel har denna utkantskommun nästan fördubblat sin befolkning.

Min uppfattning är att Sverige skulle kunna införa såväl återföring av vattenkraftsmedel som differentiera arbetsgivaravgifterna inom en nära framtid. Det skulle vara mycket effektiva redskap för att möjliggöra en positiv regional utveckling i hela landet. Egentligen handlar det enbart om politisk vilja. Att se till att den kommer fram är något som jag arbetar för. Norge har mycket att lära oss!

Bilden: Inom kort är det stortingsval i Norge. På torget i Alta city träffade de här gänget från Senterpartiet. Killen till höger heter Morten Edvardsen är partiets förstekandidat i Finnmark.